Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Agrofotowoltaika: połączenie produkcji rolnej z produkcją prądu

Autor:

Dodano:

W trakcie webinarium "Agrofotowoltaika - nowy kierunek dla PV", zebrani eksperci podkreślali, że agrowoltaika daje niespotykane możliwości zagospodarowania terenów rolniczych przy jednoczesnej produkcji prądu z fotowoltaiki. Dlaczego więc nie jest tak popularna w Polsce?

Podczas webinarium pt. Agrofotowoltaika - nowy kierunek dla PV w Polsce", które odbyło się 16 marca zaproszeni eksperci Agro-PV odpowiedzieli, czym różni się agrofotowoltaika od fotowoltaiki. 

W trakcie webinarium zostały zaprezentowane dobre praktyki związane z wykorzystaniem instalacji fotowoltaicznych w produkcji rolnej oraz  proekologicznego zagospodarowania terenów przy farmach słonecznych.

Czym jest agrofotowoltaika?

Webinarium otworzył Roman Karbowy, przewodniczący grupy roboczej ds. Agrofotowoltaiki PSF, który zaanonsował wystąpienie Marca-André Schnaiker, przedstawiciela niemieckiego instytutu Fraunhoffer ISE, który w swojej prezentacji odpowiedział na pytanie: czym się różni agrofotowoltaika od fotowoltaiki. Wreszcie zaprezentował on uczestnikom webinarium o tym, jakie korzyści daje połączenie produkcji rolnej z produkcją energii elektrycznej. 

- Agrofotowoltaika opiera się w głównej mierze na produkcji rolnej (70% produkcji), zaś dodatkowym elementem tej produkcji jest wytwarzanie energii elektrycznej (30% produkcji) - podkreślił Marc-André Schnaiker, przedstawiciel niemieckiego instytutu Fraunhoffer ISE.

Schnaiker pokazywał na praktycznych przykładach, że agrofotowoltaika może stanowić efektywne połączenie produkcji żywności z ekologicznym wytwarzaniem energii elektrycznej. Z technicznego punktu widzenia rolnicy mogą wytwarzać energię elektryczną i hodować uprawy na tej samej działce.

Dzięki podwójnemu wykorzystaniu gruntów ornych, główne zadanie produkcji żywności jest realizowane. Dodatkowa produkcja energii elektrycznej z energii słonecznej przyczynia się do zwiększenia mobilności elektrycznej i służy ochronie klimatu.

Czym powinna wyróżniać się konstrukcja pod instalację agrofotowoltaiczną?

Przedstawiciel Energy 5, firmy która specjalizuje się w produkcji konstrukcji i rusztowań, mówił, czym powinna wyróżniać się konstrukcja produkowana specjalnie pod instalację agrofotowoltaiczną od tej pod farmę fotowoltaiczną. 

Okazuje się, że konstrukcja pod instalację agrofotowoltaiczną narażona jest nie tylko na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych, lecz także na korozję chemiczną, spowodowaną przez nawożenie i opryski oraz uszkodzenia mechaniczne.

Jakie rośliny sprawdzą się na farmie fotowoltaicznej?

Jak podkreślał Karol Podyma z Fundacji Kwietna, w swojej prezentacji utrzymanie pasów kwietnych przy farmach fotowoltaicznych prowadzi do zróżnicowania bioróżnorodności na terenie farmy fotowoltaicznej, odwraca biodegradację gleb, ale co ważniejsze obniża koszty dbania o taki teren.

Wykorzystanie odpowiedniej roślinności na terenie farmy fotowoltaicznej zimniejsza wydatki związane z pielęgnacją, koszeniem, podlewaniem i ponownym zasiewem. 

Co hamuje rozwój agrofotowoltaiki w Polsce?

Roman Karbowy, senior project manager Wind/Solar, ABO Wind Polska zaprezentował cele Grupy ds. Agrofotowoltaiki w PSF i perspektywy rozwoju AgroPV w Polsce.

W pierwszej kolejności przybliżył uczestnikom korzyści płynące z połączenia produkcji rolnej oraz produkcji energii elektrycznej. Jednak, aby branża rolnicza mogła w pełni wykorzystać potencjał agrofotowoltaiki, rząd powinien stworzyć odpowiednie warunki prawne i finansowe.

Chodzi o rozwiązania prawne umożliwiające wykorzystanie gruntów rolnych klasy III i wyższej w celu połączenia produkcji rolnej oraz dodatkowo energii elektrycznej.

Muszą też powstać odpowiednie programy dofinansowujące agrofotowltaikę w rolnictwie. Roman Karbowy podkreślał że grunty rolne, na których pojawią się instalacje agrofotowoltaiczne powinny być objęte płatnościami bezpośrednimi, gdyż w 70% jest to produkcja rolna.

Chcesz zainwestować w farmę fotowoltaiczną? Zapraszamy do Giełdy Rolnej!

×