Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

KE: Niższy skup i ceny mleka w UE

Autor:

Dodano:

Według raportu Obserwatorium Rynku Mleka Komisji Europejskiej w pierwszym miesiącu 2021 r. odnotowano niższą podaż mleka z gospodarstw, za które oferowano również niższe stawki w relacji r/r.

Skup mleka krowiego w UE zmniejszył się w styczniu 2021 r. o 0,9 proc. (-104 000 t) w porównaniu z tym samym miesiącem 2020 r. W styczniu Włochy (+ 3 proc., + 32 000 t), Węgry (+ 5,2 proc., +7 000 t ) i Szwecja (+ 2,6 proc., 6000 t), były trzema państwami członkowskimi o najwyższym wzroście produkcji, podczas gdy dziewięć krajów zgłosiło redukcje, w tym główne kraje produkujące mleko, takie jak Francja (-3,4 proc., -73 000 t), Niemcy ( -1,7 proc., -48 000 t), Hiszpania (-3,1 proc., -20 000 t) i Holandia (-1,4 proc., -17 000 t).

Spadek skupu mleka w styczniu 2021 r. przełożył się na spadek produkcji głównych kategorii przetworów mlecznych: OMP (-5,6 proc.), masła (-3,9 proc.), mleka fermentowanego (-3,7 proc.), serów (-1 proc.), mleka zagęszczonego (-4,4 proc.) oraz znaczny wzrost PMP (+5 proc.) i niewielki wzrost spożycia mleka (+ 0,1 proc.) w porównaniu do stycznia 2020 r.

Średnie ceny mleka w gospodarstwach UE nieznacznie spadły w styczniu 2021 r. do 34,95 euro/100 kg (-1 proc.). Poziom ten jest niższy (-0,9 proc.) niż w styczniu 2020 roku, ale o 2,9 proc. wyższy od średniej z ostatnich pięciu lat. Według szacunków państw członkowskich spadek cen mleka w lutym 2021 r. oceniano na - 0,6 proc. do 34,7 euro /100 kg.

×