Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Chleb dla skowronków - projekt wspierający bioróżnorodność

Autor:

Dodano:

Skowronek to ptak, który zwiastuje wiosnę, a jego perliste, wysokie trele można usłyszeć w ciepłe, słoneczne dni nad polami i łąkami. Niestety od wielu lat populacja tych ptaków spada. Pojawiają się jednak nowe projekty - takie jak np. "Lark Loaf", które mają wspierać bioróżnorodność i liczebność tych polnych ptaków.

Jak wynika z raportu Europejskiej Rady Liczenia Ptaków (European Bird Census Council) liczebność ptaków polnych pomiędzy latami 1980 i 2016 r. zmniejszyła się o 56%. Z kolei Niemiecka organizacja ochrony środowiska NABU podaje, że liczebność ptaków polnych w Europie utrzymuje się od 2012 roku na nadzwyczaj niskim poziomie. 

Ten problem dotyczy również Polski. Z Biuletynu Monitoringu Przyrody z 2019 r. wynika, że skowronek jest najliczniejszym gatunkiem lęgowym w Polsce – na podstawie danych zebranych w ramach programu MPPL jego liczebność oszacowano na 10–10,8 mln par. Jednak wielkość jego populacji spada i latach 2007–2018 zmniejszyła się o 27%. Podobnie jest w Europie, gdzie największy regres populacji odnotowano w Wielkiej Brytanii (-50%) oraz w Niemczech (-30%). Na szczęście w wielu krajach wdrażane są programy ochronne polegające na wspieraniu tego gatunku. 

Lark Loaf - projekt z Niemczech

O tym pilotażowym programie poinformował Michael W. Wagner, wiceprezes ds. Europejskich rozwiązań dla rolnictwa w BASF, podczas konferencji "AGROBALANS - BASF dla najcenniejszej pracy na Ziemi", która odbyła się 08.04. br.

 Projekt "Lark Loaf", czyli pokarm dla skowronków, ma na celu wspieranie rolników w promowaniu bioróżnorodności i produktywności ekologicznej. Rolnicy otrzymują dopłaty do zakładania na polu stanowisk dla skowronków, tzw. okien dla skowronków. Takie stanowiska zakładane są w ilości dwóch na hektar na polach pszenicy ozimej. Projekt mogą wspierać również konsumenci, np. podczas zakupów chleba.

Podczas konferencji Michael W. Wagner omówił, w jaki sposób ten projekt funkcjonuje w Niemczech. Bierze w nim udział m.in. piekarnia zajmująca 16. miejsce na rynku, z 240 placówkami, w której sprzedawane jest pieczywo, wyprodukowane z mąki z młynów, do których rolnicy dostarczają ziarno z pól, na których chroniona jest populacja skowronków. 

- Wspólnie opracowaliśmy specjalny chleb dla skowronków, który jest opłacany przez konsumentów. Płacą oni za niego i w ten sposób wspierają bioróżnorodność w rolnictwie. Wartość jaka wynika ze sprzedaży tego chleba, jest dzielona pomiędzy uczestników programu. Inicjatywa została uruchomiona w zeszłym roku i okazała się bardzo dużym sukcesem. Mamy nadzieję, że może być modelem do dalszego działania - powiedział podczas konferencji Wagner.

Wsparcie do 900 Euro/ha

 Podczas konferencji podano przykład kalkulacji w odniesieniu do 40 ha pszenicy ozimej. Jednostki biorące udział w projekcie mają określony procentowy podział środków - po 13,3% przypada dla BASFu, młyna i piekarni, a 60% otrzymuje rolnik. Wsparcie dla rolnika wynosi ok. 900 Euro na ha.

- Biznesowo jest to bardzo interesujące. (...) Pracujemy nad rozbudową wartości i sposobu płacenia przez konsumenta oraz podziałem tej wartości w łańcuchu. Obecnie jesteśmy w procesie negocjacji podobnych modeli w różnych miejscach, tworzenia łańcucha dostaw. Mówimy o pszenicy ozimej, chmielu, słoneczniku, owsie, buraku cukrowym, ziemniaku a także rzepaku. Projekt może dotyczyć wielu obszarów w łańcuchu żywności. Negocjujemy z wieloma dużymi graczami na rynku i mamy nadzieję, że w tym roku ogłosimy jeszcze co najmniej jeden projekt, który trafi do Polski. Będziemy mogli w nim promować podobny produkt, jak chleb dla skowronków. - zauważył Wagner.

 Jak myślicie, czy taki projekt mógłby zainteresować polskich rolników?

 

 

×