Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Komisja Europejska ogłosi wyniki badań ws. nowych metod hodowli

Autor:

Dodano:

30 kwietnia 2021 r. Komisja Europejska chce przedstawić swoje badanie dotyczące nowych metod hodowli z użyciem nożyczek do genu CRISPR / Cas.

W 2018 roku Europejski Trybunał postawił nową metodę hodowli na równi z poprzednią inżynierią genetyczną. Oznacza to, że odmiany wyhodowane za pomocą nożyczek genetycznych podlegają równie surowym przepisom dotyczącym etykietowania i wymogom zatwierdzania, jak GMO.

Orzeczenie sądu jest kwestionowane, ponieważ ingerencji w nożyczki genowe nie można później udowodnić. Ponadto orzeczenie utrudnia stosowanie obiecującej metody hodowli w UE.

Aby rzucić światło na kontrowersje wokół CRISPR / Cas, ministrowie rolnictwa UE zwrócili się w listopadzie 2019 roku do Komisji Europejskiej o przedstawienie badania do 30 kwietnia 2021 roku.

Powinno to obejmować stanowiska państw członkowskich UE i stowarzyszeń. Ponadto należy wziąć pod uwagę oceny Europejskiego Urzędu ds. Żywności (EFSA) dotyczące zagrożeń związanych z nową metodą hodowli. Po przedłożeniu badania Komisja UE zdecyduje, czy i w jaki sposób należy zmienić obecną dyrektywę zatwierdzającą GMO (2001/18 / WE).

W swojej strategii „Od pola do stołu” Komisja Europejska stwierdziła już, że potrzebne są nowe techniki hodowlane, aby stosować mniej pestycydów.

×