Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

KRIR walczy o większe pieniądze na ubezpieczenia rolnicze

Autor:

Dodano:

Rolniczy samorząd nie ustaje w dążeniu do zwiększenia puli środków na ubezpieczenie upraw rolnych. Czy tym razem się uda?

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych po raz kolejny wystąpił do Ministra Rolnictwa o zwiększenie limitu środków na ubezpieczenie upraw rolnych.

Do Zarządu KRIR docierają bowiem informacje od rolników, że firmy ubezpieczeniowe, z którymi Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawarło umowy w sprawie dopłat z budżetu państwa do składek na ubezpieczenie upraw i zwierząt gospodarskich, nie zawierają polis ubezpieczeniowych ze względu na wyczerpanie limitu środków.

Zdaniem samorządu rolniczego wszyscy rolnicy, którzy mają obowiązek ubezpieczenia 50% upraw powinni mieć również możliwość skorzystania z ubezpieczenia objętego dopłatami do składek z budżetu państwa. Wiele upraw nie może być ubezpieczona w początkowym okresie kampanii ubezpieczeniowej ponieważ agrotechniczne terminy siewu tych roślin przypadają w drugiej połowie kwietnia lub w maju. Również w różnych województwach ze względu na zróżnicowanie klimatu terminy siewu przypadają w innym czasie. Rolnicy ze wszystkich województw powinni mieć zagwarantowany dostęp do dotowanych ubezpieczeń. Powtarzająca się corocznie sytuacja wyczerpywania się limitu środków na ten cel powoduje niepotrzebne stresy i niepokoje.

Przedstawiając powyższe, Zarząd Krajowej Rady zawnioskował pod koniec kwietnia br. do resortu rolnictwa ponownie o wszczęcie procedury uruchomienia środków z rezerwy budżetu państwa na dopłaty do składek ubezpieczeń rolnych.

Czy tym razem się uda?

×