Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

EMB: Nie ma przyszłości bez młodych rolników

Autor:

Dodano:

Aby zapewnić następców, większa część zysków osiąganych przez przetwórców musi trafiać do gospodarstw produkujących mleko.

Organizacja patronacka European Milk Board (EMB) ubolewa nad ponurymi perspektywami europejskiej produkcji mleka.

Tylko 5 proc. producentów w UE ma mniej niż 35 lat, a tylko 14 proc. jest między 35 a 44 rokiem życia - podało stowarzyszenie EMB. Sytuację pogarsza fakt, że w wielu krajach koszty produkcji są nadal dalekie od pokrycia ich cenami skupu mleka surowego. W niektórych państwach członkowskich pokrycie to wynosi tylko połowę.

Przetwórcy zarabiają, rolnicy biedują

Według EMB bez młodych rolników produkcja mleka nie miałaby przyszłości. Rzeczywistość dotycząca dochodów jest po prostu nie do utrzymania. Pieniądze pozostają na poziomie przetwórstwa. Większa część zysków musi trafić do producentów mleka.

EMB pozytywnie oceniła projekty producentów, takie jak „Fair Milk”, które oferują lepsze możliwości dochodu dzięki bezpośrednim relacjom z konsumentami.

Według EMB rolnicy już teraz odczuwają kolejne wyzwanie międzypokoleniowe związane z kryzysem środowiskowym i klimatycznym odczuwanym bezpośrednio w ich gospodarstwach, na przykład z powodu braku paszy na skutek suszy. W walce z tymi problemami należy jednak upewnić się, że koszty nie zostaną przeniesione na producentów mleka.

Zaangażowanie w zrównoważone rolnictwo

Europejski Zielony Ład i jego strategia "od pola do stołu" wspominają o szeroko zakrojonych środkach, ale nie zajmują się tym, przez kogo mają być poniesione koszty. Dlatego członkowie EMB chcą jeszcze bardziej zaangażować się w wszechstronne, zrównoważone i pokoleniowe rolnictwo. Przyszłością są młodsi producenci mleka, z którymi trzeba współpracować jeszcze intensywniej, aby pokryć koszty funkcjonowania rolnictwa.

×