Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Zwalczanie chwastów przedwschodowo w kukurydzy

Autor:

Dodano:

Uprawa kukurydzy to jedna z największych upraw w Polsce. W 2020 roku zasiewy tej rośliny zostały wykonane na rekordowej powierzchni 1,3 mln ha. Historia polskich upraw kukurydzy nie jest długa – pierwsze informacje na ten temat pojawiły się dopiero w XVII w. Największy wzrost powierzchni uprawy wiązał się z wejściem Polski do UE. Dzięki temu nastąpiło wprowadzenie na polski rynek wydajniejszych odmian, dostosowanych do naszych warunków klimatycznych.

Z tekstu dowiesz się:

Uprawa kukurydzy jest w 99% chroniona herbicydami. Pokazuje to, jak niezbędne są zabiegi środkami chwastobójczymi oraz jak wysoka jest świadomość polskich rolników. Przedsiębiorcy rolni mają kilka możliwości wyboru technologii ochrony herbicydowej kukurydzy. Obecnie na rynku jest dostępnych ponad 200 produktów zarejestrowanych do stosowania w uprawie tego typu. Tak szeroki wachlarz dostępnych rozwiązań zawsze nasuwa pytanie o najlepsze rozwiązanie, które jednak jest sprawą bardzo indywidualną.

Jak powinno się chronić kukurydzę przed chwastami?

Kukurydza może być chroniona przed chwastami w okresach przedwschodowym (od siewu do końca fazy kiełkowania – BBCH 00-09), wczesnopowschodowym (od 1. do 3. liścia kukurydzy – BBCH 11-13) oraz w terminie późnopowschodowym (od 4. do 8. liścia kukurydzy – BBCH 14-18).
Dobór technologii ochrony jest uzależniony również od innych metod uprawy, np. terminu orki. Orka zimowa jest bardziej polecana niż wiosenna ze względu m.in. na lepsze uwilgotnienie i napowietrzenie gleby oraz wymieszanie resztek pożniwnych.

Przedwschodowa ochrona herbicydowa jest obecnie stosowana na ponad 220 tys. ha powierzchni uprawy. Często jest to nie jedyny, ale pierwszy z dwóch zabiegów stosowanych do skutecznego zwalczania chwastów w technologii sekwencyjnej.

Dlaczego warto wybrać wczesne zwalczanie chwastów w uprawie kukurydzy?

Kukurydza w najwcześniejszych etapach rośnie bardzo powoli. Jej zdolność do konkurowania z innymi roślinami jest więc bardzo mała. Kiełkująca kukurydza potrzebuje wody, składników pokarmowych oraz dostępu do światła. Istniejące już chwasty mają lepiej rozwinięty system korzeniowy i bardziej rozbudowane blaszki liściowe, więc skutecznie mogą ograniczać kiełkom kukurydzy dostęp do życiodajnych składników. Z tego powodu wczesna eliminacja chwastów i stworzenie jak najlepszych warunków do rozwoju rośliny uprawnej są kluczowe do osiągnięcia sukcesu.

Jak działa produkt Halvetic?

Ciech Sarzyna od 2021 roku proponuje innowacyjny produkt do stosowania w przedwschodowym terminie w uprawie kukurydzy. Jest to produkt Halvetic® zawierający glifosat w postaci soli izopropyloaminowej w ilości 180 g w l. Halvetic to nieselektywny herbicyd o działaniu układowym w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego. Stosuje się go nalistnie.

Halvetic zawiera substancję czynną hamującą działanie syntazy 5-enolopirogroniano-szikimowo-3-fosforanowej (EPSPS), która jest kluczowym enzymem na szlaku metabolicznym kwasu szikimowego, związanego z biosyntezą aminokwasów aromatycznych, co w konsekwencji prowadzi do hamowania syntezy białek niezbędnych do wzrostu roślin.
Halvetic jest pobierany poprzez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę), a następnie przemieszcza się w całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.), powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju, a następnie ich zamieranie. Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) widoczne są po upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 2-4 tygodniach. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.

Kontrola Halvetic ® 3,0 l/ha

Halvetic® zarejestrowany jest również do stosowania:

Kontrola Halvetic® 4,0 l/ha

Kontrola Halvetic ® 6,0 l/ha

Kontrola Halvetic® 6,0 l/ha

Halvetic skutecznie zwalcza większość uciążliwych chwastów w uprawie kukurydzy.

Chwasty wrażliwe - chaber bławatek, chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, perz właściwy, psianka czarna, rdest ptasi, samosiewy zbóż, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa

Chwasty średnio wrażliwe * - wyczyniec polny

Zasady stosowania produktu Halvetic

Zalecana dawka do jednorazowego stosowania to 1,5-3,0 l/ha; środek należy stosować po siewie, ale jeszcze przed wschodami kukurydzy (BBCH 00-09).
Stosowanie rozwiązania opartego na Halvetic® wyróżnia się wieloma zaletami:

Halvetic od Ciech Sarzyna to unikalne i skuteczne rozwiązanie do przedwschodowego zwalczania chwastów w uprawie kukurydzy.

 

×