Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

KOWR: porozumienie ws. działań informacyjnych dot. paszportyzacji żywności

Autor:

Dodano:

Zawarto porozumienie ws. prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych oraz realizacji pilotażowego projektu "Paszportyzacja polskiej żywności" między organizacjami branżowymi a ministerstwem rolnictwa i KOWR.

Jak poinformował w czwartek Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, zawarcie porozumienia o współpracy rozpoczyna ważny etap dla tego projektu, jakim będzie podjęcie skoordynowanych działań z udziałem organizacji branżowych. Chodzi o wypracowanie optymalnego rozwiązania do śledzenia informacji o pochodzeniu produktu żywnościowego.

List intencyjny rozpoczynający prace nad projektem "paszportyzacja polskiej żywności" rozstał podpisany pod koniec stycznia br. Przewiduje on budowę cyfrowego systemu umożliwiającego m.in. śledzenie informacji o produktach w łańcuchu dostaw, tj. "od pola do stołu".

"Projekt ma istotne znaczenie dla uczestników łańcucha żywnościowego w Polsce, którzy w coraz większym stopniu są przekonani o celowości wdrażania innowacyjnych rozwiązań zmierzających do zwiększenia efektywności pozyskiwania i przepływu informacji o produkcie" - podkreślono w komunikacie. Zwłaszcza dotyczy to organizacji branżowych rynku ziemniaka, wołowiny i wieprzowiny.

Doświadczenia tych organizacji o funkcjonowaniu tych rynków pozwoli na przetestowanie praktycznych możliwości monitorowania łańcucha dostaw, gdyż od pomyślnego przebiegu fazy pilotażowej będą zależały kolejne działania, które ostatecznie mają doprowadzić do wprowadzenia na rynku krajowym systemu, gwarantującego efektywne śledzenie i identyfikowanie informacji o produktach rolno-spożywczych w łańcuchu dostaw - wyjaśnił KOWR.

Stronami porozumienia są organizacje branżowe działające na rynku ziemniaka, wołowiny i wieprzowiny, tj.: Polska Federacja Ziemniaka, Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego, Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Zachowawczej Rasy Polska Czerwona w typie mięsnym oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Więcej o projekcie można znaleźć na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa: www.kowr.gov.pl/wiedza/projekty-innowacyjne/paszportyzacja-polskiej-zywnosci.

×