Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Dość egzekucji z całego gospodarstwa przy małej wartości długu

Autor:

Dodano:

Będzie to bezcelowe, jeśli Sejm przyjmie projekt Senatu dotyczący zmian w wyłączeniach spod egzekucji, prowadzonej przez komornika w gospodarstwie rolnym.

Wyłączenia spod egzekucji przedmiotów i zwierząt niezbędnych do funkcjonowania gospodarstwa rolnego będą obowiązywać zawsze – senatorowie zaproponowali wykreślenie przepisu, który przestawał chronić niezbędne składniki gospodarstwa przy skierowaniu egzekucji do wszystkich nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego prowadzonego przez dłużnika.

13 maja, podczas wspólnego posiedzenia senackich Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Komisji Ustawodawczej, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi senatorowie wprowadzili ważną poprawkę do przedłożonego Sejmowi projektu zmian w kodeksie postępowania cywilnego, dotyczących egzekucji komorniczej z gospodarstwa rolnego.

Przedłożony 14 maja w Sejmie projekt senacki zmian w  kodeksie postępowania cywilnego dotyczy określenia zwierząt oraz przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji i które do tej pory były normowane przepisami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji. Teraz listę tych zwierząt i przedmiotów proponuje się przenieść do kodeksu postępowania cywilnego, a nie pozwalać w kpc na jej przedstawianie w rozporządzeniu.

Więcej:

Wyłączenia spod egzekucji komorniczej trafią do ustawy

Największą zmianą, proponowaną pierwotnie w przygotowanym projekcie, było wydłużenie – do 21 dni - terminu, w jakim izba rolnicza ma wypowiedzieć się o możliwości egzekucji.

Po obradach wspólnych komisji z 13 maja Senat zaproponował jednak ważną poprawkę do własnego projektu: zaproponowano wykreślenie zapisu (obecnego także w obecnie regulującym te kwestie rozporządzeniu), który stanowił, iż wyłączeń spod egzekucji nie stosuje się w razie równoczesnego skierowania egzekucji do wszystkich nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego prowadzonego przez dłużnika.

Jak wskazał autor poprawki senator Ryszard Bober, taki zapis jest potrzebny, gdyż możliwość egzekucji z całości majątku była nadużywana, a wyłączenia stawały się przy tym nieistotne:

- Były w przeszłości przypadki, że komornicy rzeczywiście za wierzytelności o wartości części gospodarstwa licytowali tak naprawdę wszystko i tych nieprawidłowości było tak dużo, że chcemy się zabezpieczyć. A banki mają inne możliwości dochodzenia w postępowaniu cywilnym swoich roszczeń. Ja nie widzę tutaj obaw, abyśmy całkowicie wyłączyli rolników spod egzekucji i chronili ich przed tego typu działaniami. No, chcemy uniknąć nieprawidłowości, które się pojawiały, były i cały czas gdzieś tam są, takich, że w przypadku rzeczywiście małych wierzytelności dochodzi do konfiskaty całego majątku i dochodzi do bardzo trudnych sytuacji, tragedii rodzinnych, straty majątku wypracowanego przez pokolenia, wypracowanego w wyniku prowadzenia działalności rolniczej przez wiele pokoleń rolników.

Było 29 głosów za przyjęciem poprawki, 1 przeciw, 9 senatorów się wstrzymało.

Poprawkę przyjęto, aktualny projekt zmian proponowanych przez Senat – w załączniku.

Projekt czeka na przyjęcie przez Sejm od 14 maja.

 

×