Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Spadek cen zbóż na światowych rynkach

Autor:

Dodano:

Wczorajsze notowania zbóż na światowych giełdach zakończyły się spadkiem cen. Była to reakcja rynku na lepszą od oczekiwań kondycję plantacji kukurydzy w USA.

Sytuacja na światowych rynkach zbóż zmienia się z dnia na dzień. Przedwczoraj wystąpiły bardzo silne wzrosty cen (gorsze prognozy pogody w pasie upraw kukurydzy w USA: sucho i gorąco). Wczoraj natomiast notowania spadły w reakcji na lepszą niż oczekiwał rynek kondycję plantacji amerykańskiej kukurydzy (raport ogłoszony po zamknięciu wtorkowych notowań). Jednak spadek ceny był znacznie niższy niż przedwczorajszy wzrost. Wydaje się to logiczne w końcu podana kondycja to już dane historyczne, a prognoza, jeżeli się sprawdzi, to kondycja spadnie.

Pszenica na MATIF w kontrakcie z dostawą we wrześniu (nowe zbiory) potaniała o 1,7 proc. i kosztowała 215,00 euro/t (960 zł/t) i jest o 16,4 proc. droższa niż przed rokiem o tej porze. Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie czerwcowym spadła o 5,5 proc. i wyniosła 254,00 euro/t (1134 zł/t), a przez ostatni rok podniosła się o 49,5 proc. Wzrost zmienności i przypadkowość cen jest w tym przypadku konsekwencją zbliżającego się terminu wygaśnięcia kontraktu czerwcowego (ostatnie notowanie jutro). Kolejna najbliższa seria kontraktu z dostawą w sierpniu potaniała wczoraj o 2,3 proc. i kosztowała 258,25 euro/t (1153 zł/t).

Pszenica na CBoT w kontrakcie lipcowym potaniała 0,9 proc. i kosztowała 252,61 USD/t. W ujęciu r/r notowania wzrosły o 35,3 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą w lipcu na giełdzie w Chicago spadła o 2,0 proc. i wyniosła 265,74 USD/t, a przez ostatni rok podniosła się o 108,2 proc.

Pszenica MATIF, kontrakt wrześniowy - cena spadła o 1,71 proc. (215,00 euro/t - 960 zł/t).
Wykres 1.


Notowania wrześniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt lipcowy - cena spadła o 0,87 proc. (252,61 USD/t - 926 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 5

Kukurydza MATIF, kontrakt czerwcowy - cena spadła o 5,59 proc. (254,00 euro/t - 1134 zł/t).
Wykres 6


Notowania czerwcowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt lipcowy - cena spadła o 2,00 proc. (265,74 USD/t - 974 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 10

×