Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Puda: Ustawa o rodzinnych gospodarstwach rolnych w czerwcu trafi do konsultacji międzyresortowych

Autor:

Dodano:

Ustawa o rodzinnych gospodarstwach rolnych w czerwcu trafi do konsultacji międzyresortowych - zapowiedział w czwartek minister rolnictwa Grzegorz Puda. Ustawa ma tworzyć m.in. fundusz gwarancyjny dla rolników i regulować kwestie emerytur oraz dziedziczenia.

Puda, goszcząc w Programie 1 Polskiego Radia powiedział, że w ramach ustawy o rodzinnych gospodarstwach rolnych jego resort chce stworzyć fundusz gwarancyjny, który ma zabezpieczać rolników np. w sytuacjach, w których nie otrzymują zapłaty od wielkich koncernów kupujących ich produkcję.

- Przygotowaliśmy pewną ustawę, która jest już na końcu doprecyzowania zapisów, zawiera zapisy długo oczekiwane przez rolników, reguluje kwestie spadków, przejmowania gospodarstw rolnych - mówił minister. - W związku z wieloma głosami, które do nas docierały przez wiele lat, zapisy ustawy mówią o tym, że rolnicy przechodzący na emeryturę nie będą musieli zdawać gospodarstwa. Chcemy też, żeby młodzi ludzie zakładali rodziny na wsi, żeby młodzi ludzie chcieli być rolnikami - tłumaczył.

Według Pudy "celem ustawy jest rozwój polskich rodzinnych gospodarstw rolnych".

Ustawa "do prac międzyresortowych trafi jeszcze w czerwcu" - zadeklarował polityk.

Pytany o kwestię rekompensat w związku z epidemią ptasiej grypy, Puda powiedział, że państwo będzie wypłacało hodowcom należne odszkodowania w oparciu o zgłoszenia strat. "W ramach usuwania tych skutków mieliśmy bardzo wiele problemów, bo hodowcy często nie dotrzymywali podstawowego obowiązku jakim jest bioasekuracja" - podkreślił minister.

"Prowadzimy zadania, które mają na celu uświadamianie samych hodowców, że to jest w ich interesie, żeby (...) grypa się nie rozprzestrzeniała. Chcemy wytłumaczyć hodowcom, aby korzystali z możliwości dopłat, środków unijnych, aby nie przenosiły się wirusy takie jak ptasia grypa czy ASF" - dodał Puda.

Według niego po przegłosowaniu ustawy o rodzinnych gospodarstwach rolnych do prac resortu trafi ustawa dotycząca spółdzielni, która ma pomóc m.in. uregulować trudną sytuację spółdzielni mleczarskich. "Spółdzielcy (...) nie wiedzą co dzieje się w spółdzielni, myślę że zmiana ustawy zapewni im ten dostęp do informacji. Źle się dzieje, kiedy spółdzielca oddający mleko do spółdzielni nie wie, jaka jest jej sytuacja finansowa" - ocenił Puda.

Pytany o ustawę odorową, minister wskazał, że inicjatorem prac legislacyjnych w tym zakresie jest Ministerstwo Klimatu "więc my możemy się tylko odnieść do niektórych zapisów".

- Trwa w tej chwili dyskusja, jest to w ramach ustaleń międzyresortowych. Nie może być tak, że ktoś kto od wielu lat uprawia ziemię, z powodu wprowadzenia się osoby na ten teren ma mieć zamykaną czy utrudnioną działalność rolniczą. Nie może być tak, że rolnicy którzy od wielu lat są rolnikami, mają z tytułu tej ustawy być poszkodowani - stwierdził Puda.

Ustawa odorowa w obecnie proponowanej wersji stanowi, że fermy zwierząt mogą być lokalizowane w minimalnej odległości 500 metrów od zabudowy mieszkaniowej, w związku z dużą uciążliwością zapachów towarzyszących ich działalności.

×