Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

KRUS: Wysokość miesięcznej składki w III kwartale br.

Autor:

Dodano:

KRUS informuje, że została ogłoszona wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2021 r.

W związku z tym wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika w III kwartale 2021 r. wynosi 42,00 zł miesięcznie. (wysokość składek za pomocników rolnika na www.krus.gov.pl)

Jeżeli rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek wyłącznie w zakresie ograniczonym należna składka stanowi 1/3 pełnej składki, tj. 14,00 zł miesięcznie.

Jednocześnie KRUS informuje, że w czerwcu br. wysokości emerytury podstawowej wynosi 1013,63 zł, w związku z tym podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników, małżonków i domowników w III kwartale 2021 r. wynosi 101,00 zł.

Dodatkowa miesięczna składka to ubezpieczenie za rolników prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych stanowić będzie:

KRUS przypomina, że ustawowy termin uregulowania należnych składek za:

 

×