Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

SaMasz się rozbudowuje i cyfryzuje

Autor:

Dodano:

14 czerwca w firmie SaMasz dokonano oficjalnego otwarcia nowej drugiej hali Ośrodka Badawczo-Rozwojowego. Inwestycja powstała przy fabryce w Zabłudowie i jest początkiem o wiele dalej idących działań.

Nowo wybudowana hala powiększa przestrzeń badawczo-rozwojową SaMaszu o 667m2 i umożliwi pracę nad prototypami większych i bardziej złożonych modeli maszyn. Wkrótce zostanie ona wyposażona w 7 obrabiarek do opracowywania nowych technologii i wykonywania prototypów oraz 2 stanowiska badawcze.

Rozwinięta będzie także infrastruktura IT wspierająca modelowanie i symulację procesów technologicznych za pomocą technologii Digital Twin w ramach obszaru agendy badawczej „Superfabryka 4.0.”

Zgromadzonych gości przywitał inż. Antoni Stolarski, założyciel i prezes zarządu spółki SaMasz wraz z szefami poszczególnych działów firmy.

– Po 3 latach 2 miesiącach i jednym dniu jakie minęły od otwarcia nowej fabryki w Zabłudowie, otwieramy drugą halę Ośrodka Badawczo-Rozwojowego. Nie stoimy w miejscu, rozwijamy się prężnie i mamy też ambitne plany jeśli chodzi o nasze inwestycje i wysoko stawiamy poprzeczkę. Wraz z trendem „Industry 4.0” chcemy stworzyć inteligentną „Superfabrykę 4.0” i z tą myślą powstał ten Ośrodek Badawczo-Rozwojowy – powiedział podczas otwarcia Leszek Szulc, dyrektor ds. technicznych i produkcji w firmie SaMasz.

Inwestycję można podzielić na dwa obszary. Jednym z nich ma być cyfryzacja procesów produkcyjnych, przy czym duży nacisk ma być położony na IoT, czyli tzw.Internet Rzeczy.

Ważnym etapem rozwoju ma być dalsza automatyzacja procesów produkcyjnych. W najbliższych planach jest rozbudowa hali produkcyjnej o 3600 m (co da łączną powierzchnię 3 ha), gdzie zostaną zaimplementowane automatyczne systemy wycinania laserowego łącznie z załadunkiem i rozładunkiem połączone z automatycznym magazynem stali. Dalszym etapem ma być wdrożenie autonomicznych wózków transportowy AGV, które będą dostarczały obrobione materiały na kolejne obszary produkcyjne.

Warto wspomnieć, że maju tego roku NCBiR rozstrzygnął konkurs „Szybka ścieżka – Agrotech POIR.01.01.01-00-2167/20" w ramach którego SaMasz otrzymał dofinansowanie na „Prace badawczo-rozwojowe nad zespołem maszyn rolniczych do zrównoważonego zbioru zielonki z wykorzystaniem inteligentnych technologii firmy SaMasz wspierających koncepcję Doliny Rolniczej 4.0”. Wartość projektu wyniesie 8,4 mln, z czego dofinasowanie stanowi 4,7 mln. Projekt jest realizowany wspólnie z Politechniką Białostocką (Wydziałem Mechanicznym i Elektrycznym)w ramach Konsorcjum firm.

W Ośrodku Badań i Rozwoju SaMaszu pracuje ponad 70 osób, w tym z 30 konstruktorów. Na bieżąco opracowywanych jest ok. 20 projektów nowych maszyn i na bieżąco monitorowanych i ulepszanych ponad 300 istniejących modeli. 

×