Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Wciąż nie znamy nawet kwoty dopłat, które trafią na ekoschematy

Autor:

Dodano:

Trwają prace nad unijną Wspólną Polityką Rolną na okres od 2023 roku. Stan ustaleń jest coraz większy, ale nie znamy nawet podstawowych kwot, jakie trafią na dopłaty.

Jak informuje Krzysztof Jurgiel, były minister rolnictwa i europoseł, prowadzone są negocjacje trójstronne. Planowano, że spotkanie w końcu maja zakończy uzgodnienia, jednak 28 maja prezydencja Rady zwróciła się o zawieszenie rozmów, ponieważ stanowiska były nadal zbyt rozbieżne. Co ustalono, a czego nie?

Krzysztof Jurgiel podaje:

„W rozporządzeniu ws. planów strategicznych udało się uzgodnić:

•            ramy dla programów ekologicznych (art. 28) i zobowiązań rolno-środowiskowych (art. 65),

•            w odniesieniu do stawek wkładu EFRROW (art. 85) - współprawodawcy zgodzili się na stawki określone w konkluzjach dotyczących wieloletnich ram finansowych,

•            w art. 4 osiągnięto porozumienie w sprawie definicji rolnika czynnego zawodowo, która będzie obowiązkowa dla państw członkowskich, ale nie obejmuje porównania z innymi rodzajami działalności gospodarczej,

•            osiągnięto także porozumienie w sprawie definicji młodego rolnika i nowego rolnika,

•            w odniesieniu do systemu dla drobnych producentów rolnych (art. 25) zawarto porozumienie w sprawie jego dobrowolnego stosowania przez państwa członkowskie i pułapu w wysokości 1 250 EUR.

•            w odniesieniu do przejściowej pomocy krajowej (art. 132a) uzgodniono mandat Rady, dodając poprawkę Parlamentu dotyczącą okresu referencyjnego.

Otwartymi kwestiami są: ustalenie wysokości środków w pierwszym filarze, które mają być zarezerwowane na ekosystemy, konwergencja wewnętrzna i tzw. wymiar społeczny WPR.

Ogólny impas w negocjacjach w sprawie planów strategicznych wpłynął negatywnie również na negocjacje w sprawie rozporządzenia horyzontalnego, w wyniku czego nie przyjęto żadnych istotnych wniosków. 

Główne omawiane punkty obejmowały następujące otwarte klastry:

a) zarządzanie finansowe i rezerwa rolna (kryzysowa): PE zaproponował pakiet z rezerwą kryzysową w wysokości co najmniej 450 mld EUR, finansowaniem w pierwszym roku z marginesów, zasadą umarzania N+3 (status quo) w pierwszych dwóch latach (a następnie powrót do N+2) oraz stopą prefinansowania w wysokości 1,5% w pierwszym roku; niestety nie osiągnięto porozumienia,

b) wykonanie (performance), w szczególności rezerwa na wykonanie: prace nie są zamknięte ze względu na powiązanie z kwestiami z planów strategicznych, takimi jak architektura ekologiczna,

c) przejrzystość i narzędzie eksploracji danych ARACHNE: Komisja przygotowała projekt kompromisu, jednak współustawodawcy nie osiągnęli porozumienia w sprawie projektu tekstu,

d) uprawnienia: akty delegowane i wykonawcze: PE zaproponował zastąpienie 8 aktów wykonawczych aktami delegowanymi w celu zapewnienia demokratycznego nadzoru i przywileju sprzeciwu PE - wymaga to dalszej dyskusji i nie sformułowano tu żadnych wniosków.

Nie zakończono także negocjacji nad rozporządzeniem ws. wspólnej organizacji rynku, podczas których osiągnięto wstępne porozumienie ws. ustalania ceny interwencji publicznej oraz organizacji producentów i organizacji międzybranżowych, ale otwarte wciąż pozostają takie kwestie jak kryzysy na rynku/zarządzanie rynkiem, import produktów rolnych i rolno-spożywczych z krajów trzecich oraz odsprzedaż ze stratą.”

×