Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

KRUS zaprasza do udziału w konkursie Moja Wizja Zero

Autor:

Dodano:

KRUS zaprasza młodzież w wieku od 15 do 23 lat do udziału w konkursie filmowym Moja Wizja Zero – Rolnik Liderem Bezpieczeństwa. Honorowy Patronat nad konkursem w roku Jubileuszu 30-lecia KRUS sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów uczelni wyższych, w szczególności o profilu rolniczym. Celem konkursu jest m.in. promowanie bezpiecznych zachowań związanych z pracą na terenie gospodarstwa rolnego. Zadanie konkursowe polega na nagraniu krótkiego filmu na temat trzech filarów międzynarodowej kampanii Wizji Zero i co najmniej jednej z jej siedmiu złotych zasad.

Najlepsze prace konkursowe zostaną wyróżnione nagrodami rzeczowymi i finansowymi.

Zgłoszenia konkursowe przyjmowane będą od 30 czerwca do 30 września br.

Więcej na krus.gov.pl

×