Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Działania naprawcze UE na rynku mleka były chybione

Autor:

Dodano:

Nowy raport Europejskiego Trybunału Obrachunkowego stwierdza, że środki wsparcia embarga handlowego dla producentów mleka, których dotyczył rosyjski zakaz importu, nie były odpowiednio ukierunkowane.

Unia Europejska podjęła szeroko zakrojone działania, aby wesprzeć rolników podczas zaburzeń na rynku mleka w latach 2014-2016. Reakcja na rosyjski zakaz produktów mlecznych była szybka. Jednak, jak wynika ze sprawozdania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO), rzeczywiste potrzeby producentów nie zostały wystarczająco ocenione, a przyznana pomoc nie była odpowiednio ukierunkowana. UE starała się wykorzystać doświadczenie zdobyte podczas zakłóceń w latach 2014-2016 do poprawy zarządzania potencjalnymi przyszłymi kryzysami w sektorze mleczarskim – podaje portal thedairystite.com.

Na początku 2010 r. rolnicy w niektórych państwach członkowskich UE znacznie zwiększyli produkcję mleka, korzystając z wyższych cen, które osiągnęły szczyt na początku 2014 r. W sierpniu 2014 r. Federacja Rosyjska zakazała produktów mleczarskich w państwach członkowskich w odpowiedzi na sankcje UE nałożone na Ukrainę, w czasie, gdy eksport UE do Chin zwalniał.

Wszystkie te czynniki doprowadziły do braku równowagi między podażą a popytem w całym sektorze do połowy 2016 roku. Wspólna polityka rolna (WPR) UE zapewnia mechanizmy łagodzące takie sytuacje, w tym płatności bezpośrednie mające na celu stabilizację dochodów rolników, środki interwencji na rynku znane jako „siatka bezpieczeństwa” w celu wspierania cen poprzez tymczasowe usuwanie nadwyżek oraz wyjątkowe środki przeciwdziałania zaburzeniom na rynku.

- Produkcja mleka stanowi znaczną część sektora rolnego UE, a Komisja Europejska wraz z państwami członkowskimi podjęła pewne działania, aby wesprzeć dochody rolników podczas zakłóceń na rynku w latach 2014-2016 – powiedział Nikolaos Milionis, członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, odpowiedzialny za sprawozdanie. - Ale musi być lepiej przygotowany w przyszłości, aby skuteczniej reagować na potencjalne kryzysy w sektorze - dodał.

Kontrolerzy stwierdzają, że Komisja Europejska szybko zareagowała na rosyjski zakaz. Po oszacowaniu wielkości utraconego eksportu masła, sera i innych przetworów mlecznych, już pod koniec 2014 roku wydał pierwszy pakiet wyjątkowego wsparcia finansowego dla rolników z najbardziej dotkniętych krajów bałtyckich i Finlandii. Kontrolerzy zauważają jednak również, że Komisji zajęło więcej czasu zajęcie się podstawowymi zaburzeniami równowagi rynkowej. Komisja przeznaczyła około 390 mln euro funduszy UE na dobrowolną redukcję produkcji, dostępnych w całej UE. Jednak w odpowiedzi na historycznie niskie ceny wielu rolników ograniczyło produkcję mleka przed wdrożeniem tych środków pomocowych.

Pomoc na rynku mleka szybka, ale nietrafiona

Pomimo efektu stabilizującego dochody dopłat bezpośrednich, których udział w dochodach gospodarstw mleczarskich osiągnął około 35 proc. w 2015 i 2016 r., producenci mleka mogą napotkać problemy z płynnością finansową po nagłym spadku cen. Kontrolerzy stwierdzili, że ilość dostępnych zasobów – zamiast rzeczywistych potrzeb – odgrywała główną rolę w przydziale środków budżetowych. Państwa członkowskie opowiedziały się za środkami wyjątkowymi, które były proste w realizacji, i opowiedziały się za szeroką dystrybucją środków, bez zbytniego ukierunkowania pomocy.

Aby sfinansować nadzwyczajne środki na lata 2014–2016, Komisja rozważyła wezwanie do „rezerwy na wypadek kryzysów w sektorze rolnym”. Ostatecznie jednak tak się nie stało. Aby przygotować się na przyszłe kryzysy, takie jak te, które mogą być spowodowane pandemią, Komisja próbowała wykorzystać zdobyte doświadczenia. W szczególności w przypadku WPR na lata 2021–2027 Komisja zaproponowała wzmocnienie roli i potencjalnego wpływu rezerwy na wypadek kryzysów poprzez uelastycznienie jej wykorzystania. Kontrolerzy twierdzą jednak, że nie oceniła odpowiednio skutków ustaleń dokonanych przez państwa członkowskie, chociaż może to znacznie pomóc w zwiększeniu gotowości na wszelkie przyszłe zakłócenia na rynku.

×