Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Uwaga na nielegalne składowiska odpadów

Autor:

Dodano:

To problem wielu mieszkańców wsi, ale można się przed nim bronić: nielegalne składowanie odpadów jest karane.

Ministerstwo Środowiska wydało niedawno komunikat, zachęcający do zgłaszania nielegalnych wysypisk odpadów lub niezgodnego z prawem korzystania ze środowiska. Jeśli ktoś zaobserwuje nielegalne wysypisko czy porzucone odpady, albo nasilony ruch transportujących odpady ciężarówek, kierujących się na oddalone tereny, może ten fakt zgłosić – nawet anonimowo – do Inspekcji Ochrony Środowiska.

- Na stronie internetowej GIOŚ został stworzony specjalny interaktywny formularz, który w sposób łatwy i sprawny umożliwia zgłoszenie np. nielegalnego składowiska odpadów – wyjaśnił Jacek Ozdoba, wiceminister klimatu i środowiska, a Marek Chibowski, p.o. Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, dodał: - Wystarczy wskazać lokalizację danego miejsca i dodać krótki opis danego zgłoszenia (ewentualnie zamieszczając do niego zdjęcie).

Jak podkreślono, zgodnie z ustawą o odpadach, posiadacz odpadów jest obowiązany do ich niezwłocznego usunięcia z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania. Jeśli nie uda się odnaleźć podmiotu, który zdeponował nielegalnie odpady, obowiązek usunięcia odpadów spoczywa więc na właścicielu nieruchomości, który musi ponieść całkowity koszt ich utylizacji. Dlatego należy zachować dalece idącą ostrożność, dokładnie weryfikować firmy, z którymi zawierane są umowy oraz regularnie kontrolować wynajmowane pomieszczenia i grunty. W przeciwnym wypadku kosztem utylizacji takich odpadów, który często może wynosić kilka milionów złotych, mogą zostać obciążeni właściciele gruntów – zaznaczono.

Wykrywalność przestępstw środowiskowych rośnie, w 2020 roku wzrosła o ponad 20% – skierowano ponad 600 aktów oskarżenia wobec osób podejrzewanych o takie czyny, podczas gdy w 2015 r. takich aktów było tylko 44.

Przypomnijmy, że podjęto prace nad zaostrzeniem kar za przestępstwa przeciwko środowisku.

Więcej:

Za wypalanie traw nawet 30 tysięcy kary 

×