Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Spadek wskaźnika cen żywności FAO – po raz pierwszy od roku

Autor:

Dodano:

Wskaźnik cen żywności FAO (FFPI) w czerwcu 2021 r., wynosił średnio 124,6 punktu o 3,2 punktu (2,5 procent) mniej niż w maju, ale nadal był o 31,5 punktu (33,9 procent) wyższy niż w tym samym okresie ubiegłego roku. .

 

Spadek w czerwcu oznaczał pierwsze zmniejszenie się wskaźnika po dwunastu kolejnych miesięcznych wzrostach. Spadek ten odzwierciedlał niższe ceny olejów roślinnych, zbóż i w mniejszym wyrobów mlecznych, które z nawiązką rekompensowały ogólnie wyższe notowania mięsa i cukru.

Spadek cen wszystkich zbóż

Wskaźnik cen zbóż FAO wynosił w czerwcu średnio 129,4 punktu, o 3,5 punktu (2,6 procent) mniej niż w maju, ale nadal był o 32,7 punktu (33,8 procent) powyżej wartości z czerwca 2020 roku. Po osiągnięciu w maju najwyższego poziomu od stycznia 2013 r., międzynarodowe ceny kukurydzy spadły w czerwcu o 5 proc., pozostając jednak o ponad 72 proc. wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Ceny kukurydzy w Argentynie spadły wraz ze wzrostem dostaw z ostatnich zbiorów w wyniku wyższych niż wcześniej oczekiwano plonów. Pomimo szkód spowodowanych suszą, trwające zbiory wywierają również presję na obniżenie cen kukurydzy w Brazylii. W USA ceny kukurydzy spadły pod koniec miesiąca, ponieważ opady polepszyły warunki upraw na niektórych obszarach. Wśród innych zbóż paszowych, międzynarodowe ceny jęczmienia i sorgo również spadły w czerwcu, odpowiednio o 2,2 proc. i 4,9 proc. Międzynarodowe ceny pszenicy nieznacznie spadły (o 0,8 proc.) w czerwcu, ale pozostały o ponad 31 proc. powyżej ubiegłorocznych wartości. Korzystne perspektywy globalne, wspierane przez poprawę perspektyw produkcyjnych u wielu kluczowych producentów, przeważyły nad presją zwyżkową wywołaną suchymi warunkami mającymi wpływ na uprawy w Ameryce Północnej. Międzynarodowe ceny ryżu również spadły w czerwcu, osiągając najniższe od piętnastu miesięcy, ponieważ wysokie koszty transportu i niedobory kontenerów nadal ograniczały sprzedaż eksportową.

Tylko ceny oleju rzepakowego oparły się tendencji spadkowej

Wskaźnik cen olejów roślinnych FAO wynosił w czerwcu średnio 157,5 punktu, spadając o 17,2 punktu (lub 9,8 procent) od maja i wyznaczając najniższy poziom od czterech miesięcy. Znaczny spadek miesiąc do miesiąca wynika przede wszystkim z niższych cen olejów palmowego, sojowego i słonecznikowego. Po wzrostach przez dwanaście kolejnych miesięcy, w czerwcu międzynarodowe notowania oleju palmowego spadły pod wpływem spodziewanych sezonowych wzrostów produkcji w wiodących krajach producenckich oraz braku nowego popytu importowego. Tymczasem przytłumiony światowy popyt importowy wywarł również presję na obniżenie cen oleju sojowego i słonecznikowego. W przypadku oleju sojowego na ceny dodatkowo wpłynęły oczekiwania dotyczące niższego niż wcześniej prognozowano wykorzystania przez producentów biodiesla w USA. Z kolei międzynarodowe notowania oleju rzepakowego oparły się ogólnej tendencji spadkowej cen oleju roślinnego, czemu sprzyjały perspektywy odbudowy popytu w Unii Europejskiej.

Spadek cen wszystkich produktów mlecznych

Wskaźnik cen produktów mlecznych FAO wynosił w czerwcu średnio 119,9 punktu, co oznacza spadek o 1,2 punktu (1,0 procent) od maja, co kończyło dwanaście miesięcy nieprzerwanych wzrostów. Na tym poziomie wartość indeksu była o 21,6 punktu (22,0 proc.) wyższa od jego wartości w analogicznym miesiącu ubiegłego roku. W czerwcu spadły międzynarodowe notowania wszystkich produktów mleczarskich reprezentowanych w indeksie, przy czym największy spadek odnotował masło, czemu sprzyjał szybki spadek światowego popytu importowego oraz niewielki wzrost zapasów, zwłaszcza w Europie. Ceny pełnego mleka w proszku spadły z powodu mniejszych zakupów przez Chiny i mniejszego popytu na dostawy spot, podczas gdy globalne możliwości eksportowe pozostały na poziomie wystarczającym do zaspokojenia istniejących zamówień. Międzynarodowe notowania sera i odtłuszczonego mleka w proszku nieznacznie spadły również ze względu na zmniejszony globalny popyt importowy, przy nieco wyższych dostawach eksportowych z głównych regionów produkcyjnych.

Wzrost cen wszystkich rodzajów mięsa

Wskaźnik cen mięsa FAO wynosił w czerwcu średnio 109,6 punktu, co oznacza wzrost o 2,2 punktu (2,1 procent) w stosunku do skorygowanej wartości z maja. Kontynuował on wzrosty dziewiąty miesiąc z rzędu i plasując wskaźnik o 15,6 procent powyżej analogicznego miesiąca ubiegłego roku, ale nadal 8,0 proc. poniżej szczytu osiągniętego w sierpniu 2014 r. W czerwcu notowania cen wszystkich rodzajów mięsa reprezentowanych w indeksie wzrosły, głównie dzięki silnemu światowemu popytowi importowemu, ponieważ wzrost importu do niektórych krajów Azji Wschodniej zrekompensował spowolnienie zakupów mięsa przez Chiny, zwłaszcza wieprzowiny. Rosnąca podaż eksportowa zapewniła również wsparcie cenowe dla wszystkich produktów mięsnych, odzwierciedlając wiele czynników, w tym niskie zapasy mięsa drobiowego w USA, ograniczoną podaż zwierząt gotowych do uboju w Brazylii i Oceanii oraz pewne ożywienie sprzedaży usług gastronomicznych w krajach będących największymi eksporterami.

Ceny cukru tylko nieznacznie wzrosły

Wskaźnik cen cukru FAO wynosił w czerwcu średnio 107,7 punktu, nieznacznie wzrósł on o 0,9 punktu (0,9 procent) od maja, oznaczając trzeci z rzędu miesięczny wzrost i osiągając nowe wieloletnie maksimum. Niepewność, co do wpływu niekorzystnych warunków pogodowych na zbiory w Brazylii, największym światowym eksporterze cukru, wywarły presję na wzrost cen. Niedawny wzrost cen ropy naftowej i aprecjacja brazylijskiego reala w stosunku do dolara amerykańskiego w czerwcu dodatkowo wsparły światowe notowania cukru. Wyższe ceny energii skłaniają producentów w Brazylii do przekierowywania większej ilości rozdrabniania trzciny cukrowej na produkcję etanolu, podczas gdy silniejsza waluta ma negatywny wpływ na eksport. Z drugiej strony dobre perspektywy produkcji i eksportu w Indiach częściowo zrównoważyły ogólną presję na wzrost międzynarodowych cen cukru i zapobiegły większym miesięcznym wzrostom.

×