Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Nowa przewodnicząca Komisji Zarządzającej Funduszem Promocji Mleka

Autor:

Dodano:

Nową przewodniczącą Komisji Zarządzającej Funduszem Promocji Mleka została Agnieszka Maliszewska.

W dniu 6 lipca br. w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie odbyło się posiedzenie członków Komisji Zarządzającej Funduszu Promocji Mleka, jak informuje Polska Izba Mleka.

W skład komisji wchodzi dziewięciu członków, z których pięciu reprezentuje ogólnokrajowe organizacje zrzeszające producentów mleka lub pierwsze podmioty skupujące mleko, trzech to przedstawiciele organizacji zrzeszających podmioty skupujące i zakładów prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa mleka, natomiast dziewiątym członkiem jest osoba reprezentująca izby rolnicze.

W porządku obrad znalazły się m.in. wybory Prezydium IV Kadencji Komisji Zarządzającej FPM.

„Podczas posiedzenia przewodniczącą jednogłośnie została wybrana Agnieszka Maliszewska Dyrektor Polskiej Izby Mleka oraz pierwsza wiceprzewodnicząca Generalnego Komitetu Spółdzielni Rolniczych Unii Europejskiej COGECA. Zastępcami zostali Krzysztof Pogorzelski z Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka oraz Stanisław Stanik Prezes Świętokrzyskiej Izby Rolniczej. Funkcję sekretarza powierzono Waldemarowi Wojciechowskiemu ze Stowarzyszenia Innowatorów Wsi” – informuje PIM.

Członkowie komisji debatowali także nad strategią promocji dla branży mleka i przetworów mlecznych na rok 2022. Omawiano również propozycje zadań do Planu Finansowego na rok 2021 r.

×