Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Plan bezpieczeństwa biologicznego – każde działanie w gospodarstwie tylko według procedury

Autor:

Dodano:

Nowe przepisy unijne nakładają szereg obowiązków na producentów trzody chlewnej. Każdy z hodowców musi opracować plan ochrony biologicznej swoich gospodarstw, do 31 października. Na każde działanie w gospodarstwie musi być procedura - podkreśla w rozmowie dr Anna Hammermeister dyrektor Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej "POLSUS".

Od 21 kwietnia 2021 r. w krajach członkowskich Unii Europejskiej obowiązuje unijne rozporządzenie (2021/605), które ustanawia szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń. Środki te mają być stosowane przez państwa członkowskie dotknięte tą chorobą, na których terytorium występują obszary objęte ograniczeniami.

W pierwszej kolejności ma być wdrożony tzw. "Plan bezpieczeństwa biologicznego", który musi być zatwierdzony przez powiatowego lekarza weterynarii. Dotyczy to zwłaszcza gospodarstw, w których zatrudniane są do obsługi osoby z zewnątrz.

Plan ten zawiera znane już wymagania jak m.in. konieczność zmiany obuwia i ubrania roboczego przy wejściu do budynków inwentarskich - jak i nowe w brzmieniu, ale znane już wcześniej zasady podziału na tzw. strefę czystą, czyli budynki, gdzie przebywają świnie i przechowywana jest pasza, oraz strefę brudną - podwórko, magazyny sprzętu rolniczego i część socjalna gospodarstwa, gdzie mogą przychodzić goście z zewnątrz.

Jednak rolnicy muszą samodzielnie przygotować taki dokument w odniesieniu do sytuacji w swoim gospodarstwie.

×