Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Nawozy: KE planuje podatek graniczny od emisji dwutlenku węgla

Autor:

Dodano:

Komisja Europejska planuje wprowadzenie granicznego podatku węglowego na nawozy, który w pewnych okolicznościach mógłby wyraźnie zwiększyć wydatki rolników.

Tak zwany mechanizm korekty granicznej CO2 (CBAM) ma być wprowadzony w pierwszej fazie tylko dla importu cementu, energii elektrycznej i różnych towarów żelaznych, stalowych i aluminiowych oraz energii elektrycznej i nawozów.

Według KE, ma to zapobiegać ryzyku ucieczki emisji i wspierać ambitne cele UE w zakresie ochrony klimatu. Instrument jest zgodny z zasadami Światowej Organizacji Handlu (WTO). Wysokość podatku granicznego powinna opierać się na cenie, jaką przeciętnie europejskie firmy muszą płacić za aukcję unijnych certyfikatów emisyjnych.

Celem jest ochrona konkurencyjności producentów europejskich przed konkurentami z krajów trzecich. Jednocześnie jednak poszkodowane przedsiębiorstwa z państw trzecich powinny mieć możliwość dochodzenia ewentualnych kosztów emisji CO2, które ponoszą w swoim kraju, tak aby w związku z tym musiały płacić mniej w ramach dostosowania granic.
Na przykład KE odnosi się do niektórych regionów świata, w których istnieją już systemy dostosowania granic CO2. Na przykład wspomniano o Kalifornii. Tam niektóre importy energii elektrycznej podlegałyby takiemu systemowi rekompensat. Szereg krajów, takich jak Kanada i Japonia, również planuje podobne inicjatywy.

Zgodnie z propozycją KE, CBAM ma zostać wprowadzony na początku 2026 roku. Ma to być poprzedzone dwuletnią tzw. fazą przejściową. W tym okresie importerzy muszą zgłaszać emisje związane z ich towarami, ale nie muszą jeszcze płacić żadnej rekompensaty finansowej.

Według Komisji Europejskiej do końca okresu przejściowego planowana jest ocena CBAM i ewentualne rozszerzenie zakresu na inne produkty. Celem jest sprawdzenie, czy należy rejestrować tzw. emisje pośrednie z importowanych produktów

 

×