Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Kraje członkowskie UE zatwierdzają plan działań ekologicznych

Autor:

Dodano:

Państwa członkowskie UE przyjęły opinię w sprawie planu działania na rzecz rolnictwa ekologicznego UE bez sprzeciwu. Na posiedzeniu Rady ds. Rolnictwa UE ministrowie w dużej mierze zgadzali się z pomysłami Komisji Europejskiej na rozbudowę sektora.

Niemal wszyscy z zadowoleniem przyjęli podejście prorynkowe, zgodnie, z którym, zanim grunty rolne będą mogły zostać przekształcone na większą skalę, należy najpierw zapewnić wystarczający popyt na produkty ekologiczne. Rolnicy ekologiczni również muszą zarabiać, a żeby to zrobić, trzeba kupować ich produkty.

Zobowiązać stołówki do stosowania produktów ekologicznych

Liczni ministrowie zwracali uwagę na zamówienia publiczne. Zgodnie z nim stołówki, na przykład w szkołach i szpitalach, mają być zobowiązane do używania produktów ekologicznych do przygotowywania potraw. 

Przedstawicielka Austrii stwierdziła, że do 2025 r. co najmniej 30 proc. zamówień publicznych powinno składać się z produktów ekologicznych. Do 2030 roku państwowe stołówki powinny mieć udział produktów ekologicznych na poziomie 55 proc.

Badania i rozwój

Ponadto państwa członkowskie UE zgodziły się, że należy zwiększyć wysiłki badawczo-rozwojowe w sektorze ekologicznym. Ministrowie z zadowoleniem przyjęli, zatem podwojenie środków na badania w unijnym programie „Horyzont 2020”, który KE zapowiedziała w swoim programie działań.
Państwa członkowskie UE domagają się też w celu wsparcia rolnictwa ekologicznego szybszego zatwierdzania środków ochrony roślin niskiego ryzyka opartych na mikroorganizmach.

Cel zbyt ambitny

Państwa członkowskie UE nie do końca poparły cel Komisji Europejskiej, jakim jest zwiększenie udziału rolnictwa ekologicznego do 25 proc. powierzchni użytków rolnych do 2030 roku.
Węgierski minister rolnictwa uznał cel 25 proc. jest zbyt ambitny. Rumunia, Łotwa, Grecja, Cypr i Bułgaria również wskazały na różne warunki wyjściowe w krajach członkowskich UE i podkreśliły, że jeśli w ogóle, to 25 proc. proc. powinno dotyczyć tylko średniej unijnej

Austria i Estonia na czele

Austria znajduje się na czele z obecnym 26 proc. udziałem rolnictwa ekologicznego, a Estonia z 22 proc. Niemcy planują osiągniecie 20 proc. w planie działania w 2030 roku. Hiszpania chce osiągnąć 25 proc. do 2030 r. i stawia na atrakcyjne przejście na produkcję ekologiczną, zwłaszcza wina, oliwek, owoców i warzyw. Ministrowie z krajów członkowskich UE z Europy Wschodniej przyglądają się głównie małym firmom, które i tak produkują w sposób naturalny. Jednak konsumenci muszą jeszcze przekonać się o korzyściach, zanim zaakceptują wyższe ceny – podkreślało kilku ministrów ze wschodu UE.
.

×