Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Producenci mleka w Niemczech dokładają do interesu

Autor:

Dodano:

Jak podaje Europejska Rada ds. Mleka niemieccy producenci mleka ponoszą  wyższe koszty produkcji od uzyskiwanych przychodów ze sprzedaży surowca. Różnica ta wynosi aż 11,73 c/kg mleka.

Według aktualnych danych kwartalnych z kwietnia 2021 r., publikowanych przez Biuro ds. Socjologii Wiejskiej i Rolnictwa (BAL), koszty produkcji mleka w Niemczech wynoszą 45,75 c/kg, podczas gdy średnia cena mleka w gospodarstwie wynosi tylko 34,02 c/kg. Producentom w Niemczech brakuje zatem 11,73 centów za kg na pokrycie kosztów. Na podstawie danych z kwietnia 2021 r. kalkulację kosztów produkcji mleka dostosowano do najnowszych danych FADN z 2019 r.

Obliczenia kosztów są regularnie przeprowadzane w Niemczech, ale także w siedmiu innych krajach, do których należą: Belgia, Dania, Francja, Irlandia, Litwa, Luksemburg i Holandia. Niedawno opublikowano wyniki za 2019 r. dla tych krajów. Co ciekawe, deficyt w dochodach był w zasadzie widoczny we wszystkich analizowanych krajach.

Stosunek ceny do kosztów stanowi wskaźnik, mówiący o tym, w jakim stopniu ceny mleka pokrywają koszty produkcji. W kwietniu 2021 r. niemieccy producenci odzyskali tylko 74 proc. kosztów produkcji z ceny mleka, niedobór wyniósł zatem 26 proc.

Aby rozwiązać problem przerostu kosztów produkcji nad cenami mleka, EMB od dłuższego czasu promuje prawnie zakotwiczony instrument antykryzysowy. W ramach Programu Odpowiedzialności Rynkowej produkcja mleka ma być dostosowywania do aktualnych potrzeb, co wynika z obserwacji i reakcji na sygnały rynkowe.

×