Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Projekt o prosumentach zbiorowych i wirtualnych - do podkomisji

Autor:

Dodano:

Sejmowa komisja energii, klimatu i aktywów powołała dzisiaj specjalną podkomisję, która zajmie się poselskim projektem zmiany ustawy o OZE, wprowadzającym m.in. instytucje prosumentów zbiorowych i wirtualnych.

Projekt, zgłoszony przez grupę posłów Zjednoczonej Prawicy, obok zdefiniowania prosumentów zbiorowego i wirtualnego zakłada zmianę modelu rozliczeń prosumentów oraz obciążenie ich częściowo opłatami za dystrybucję energii. Utrzymuje jednocześnie prawa nabyte obecnych prosumentów.

Zgodnie z projektem, nowy model rozliczania prosumentów przewiduje ujęcie jeden do jednego, czyli możliwość odbioru z sieci takiej samej ilości energii, jaką się do niej wprowadziło. Dziś stosunek ten wynosi 0,7 lub 0,8, w zależności od wielkości instalacji. Prosumenci nie płacą jednak opłat dystrybucyjnych.

Projekt zakłada, że prosument płaciłby opłatę dystrybucyjną za energię oddawaną, ale z 15 proc. rabatem. Dodatkowo energia ta byłaby zwolniona z akcyzy, oraz opłat OZE i kogeneracyjnej.

Projekt zawiera też przepisy umożliwiające utworzenie prosumenta zbiorowego i budowę instalacji OZE w budynkach wielorodzinnych. Ilość energii zużywanej na własne potrzeby byłaby wyliczana przez operatora systemu dystrybucyjnego we wskazany w projekcie sposób.

Z kolei model prosumenta wirtualnego zakłada nabycie praw do energii produkowanej w instalacji znajdującej się w innymi miejscu sieci. Prosumenci wirtualni ponosiliby pełne opłaty dystrybucyjne i nie mieliby 15 proc. rabatu.

Ministerstwo Klimatu zadeklarowało poparcie dla projektu, jednak po spełnieniu szeregu warunków i wprowadzeniu szeregu poprawek.

Wątpliwości zgłosił pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, wskazując na potencjalnie negatywny wpływ na system elektroenergetyczny.

Liczne poważne zastrzeżenia zgłosił też przedstawiciel operatora systemu przesyłowego PSE.

W związku z tymi zastrzeżeniami, komisja zdecydowała o powołaniu podkomisji, która zajmie się projektem. 

×