Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Będzie Fundusz Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych?

Autor:

Dodano:

Projekt ustawy powołującej fundusz 13 lipca złożyli w Sejmie posłowie Koalicji Polskiej, reprezentowani przez posła, byłego ministra rolnictwa Marka Sawickiego.

Ten problem ma długą historię, a próba jego rozwiązania - wiele nazw.

Dość przypomnieć pomysły omówione tu:

Potrzebna pomoc w rolnictwie, a nie wsparcie dla rolników

Będzie system stabilizacji dochodów rolniczych?

Nie będzie Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych?

Najnowszy rozdział piszą właśnie posłowie Koalicji Polskiej.

Złożony przez nich projekt scharakteryzowano w sejmowym opisie jako dotyczący „stworzenia możliwości prawnych gwarantujących producentom rolnym stabilizację dochodów z prowadzonej przez nich działalności rolniczej w przypadku znacznego ich obniżenia lub w przypadku braku możliwości uzyskania zapłaty za zbyte produkty rolne od podmiotu, który stał się niewypłacalny”.

Najkrócej mówiąc, fundusz byłby utworzony z kwot odprowadzonych przez skupujących i przetwarzających produkty rolne w wysokości 0,1 proc. wartości netto od czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (np. sprzedaży). Funduszem miałby dysponować dyrektor KOWR wraz z 10-osobowym zarządem funduszu (członkami - przedstawiciele izb rolniczych, dostawców i producentów).

Ze środków funduszu wypłacane miałyby być rekompensaty z tytułu:

„1) obniżenia dochodu w gospodarstwie rolnym lub rybackim lub dziale specjalnym produkcji rolnej producenta rolnego powyżej 30% w stosunku do średniego rocznego dochodu z ostatnich trzech lat albo trzech lat w ramach ostatnich pięciu lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej, wyliczonego z uwzględnieniem otrzymanych rekompensat i odszkodowań:

a) jeżeli wystąpiły straty spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, których ryzyko wystąpienia nie było objęte umową ubezpieczenia i które pogarszają przejściowo warunki prowadzenia działalności rolniczej, z wyłączeniem zjawisk, o których mowa w art. 10c ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z późn. zm.4)), lub

b) w wyniku wprowadzenia środków związanych z zagrożeniem wystąpienia lub wystąpieniem chorób zakaźnych zwierząt lub chorób roślin, lub

c) w wyniku spadku cen produktów rolnych uzyskiwanych przez producenta rolnego, lub

d) w wyniku niezależnych od producenta rolnego ograniczeń w handlu międzynarodowym;

2) braku zapłaty za zbyte produkty rolne od podmiotu prowadzącego działalność w zakresie skupu, uboju lub przetwórstwa produktów rolnych, który stał się niewypłacalny.”

Jak zaznaczono, przy obliczaniu średniego rocznego dochodu, o którym mowa wyżej w punkcie 1 nie uwzględnia się dochodu z roku, którego dotyczy wniosek o przyznanie rekompensaty.

Trzeba zauważyć, że fundusz byłby w podobnej wysokości i podobnie umocowany jak utworzone w 2009 roku fundusze promocji.

Projekt w załączniku.

×