Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Rzepak powschodził, chwasty też

Autor:

Dodano:

Wielu rolników z powodu suszy rezygnuje z przedwschodowych herbicydów, stawiając na strategię odchwaszczania powschodowego. Nalistną walkę z chwastami można prowadzić od fazy liścieni.

Skuteczne eliminowanie najczęściej występujących chwastów przeprowadza się zazwyczaj od momentu wytworzenia przez rzepak liścieni aż do fazy 5-6 liści właściwych. Ponadto istnieje możliwość bardzo późnego zastosowania herbicydów/graminicydów – praktycznie do końca wegetacji jesiennej (faza 8-9 liści właściwych, a nawet do początku rozwoju pędów bocznych). Jest to możliwe jedynie w momencie wystąpienia bardzo sprzyjających warunków termicznych (ciepły listopad i grudzień). Jak będzie w tym sezonie wegetacyjnym? To się dopiero okaże!

Stulicha psia to jeden z najbardziej uciążliwych chwastów w rzepaku ozimym. Wynika to z jej przynależności botanicznej do tej samej rodziny – kapustowatych
Stulicha psia to jeden z najbardziej uciążliwych chwastów w rzepaku ozimym. Wynika to z jej przynależności botanicznej do tej samej rodziny – kapustowatych

Samosiewy zbóż i inne jednoliścienne

Rzepak ozimy najczęściej wysiewany jest po zbożach kłosowych, stąd też nie dziwi fakt, że samosiewy zbóż, np. pszenicy, traktowane są w uprawie rzepaku jako chwasty jednoliścienne, które należy bezzwłocznie wyeliminować. Ponadto częstym problemem może być placowe występowanie perzu właściwego, miotły zbożowej, wyczyńca polnego czy wiechliny rocznej, które znacznie szybciej rosną i zdecydowanie lepiej radzą sobie w okresie września w porównaniu do młodych roślin rzepaku. Dlatego konieczne jest zwalczanie samosiewów i innych jednoliściennych, najlepiej już w młodocianej fazie rzepaku ozimego.

Zwalczanie samosiewów zbóż oraz chwastów jednoliściennych w rzepaku ozimym jest bardzo prostym zadaniem, gdyż opiera się na wykorzystaniu grupy herbicydów zwanej graminicydami. Jest to zaledwie sześć s.cz., które bardzo skutecznie eliminują gatunki jednoliścienne już od fazy dobrze rozwiniętych liścieni, jednak najczęściej od fazy 2 liści właściwych aż do końca wegetacji jesiennej roślin rzepaku.

Stosując graminicydy, należy pamiętać o jednej bardzo ważnej zasadzie, a mianowicie niższe dawki tych środków należy stosować do zwalczania gatunków jednoliściennych rocznych (w tym samosiewów zbóż), natomiast maksymalne zalecane dawki stosuje się jedynie do ograniczania chwastów jednoliściennych wieloletnich, tj. perzu właściwego.

Chwasty dwuliścienne

Niektórzy plantatorzy nie mają problemu z chwastami jednoliściennymi albo jest on na tyle marginalny, że nie decydują się (ze względów ekonomicznych) na zastosowanie żadnych herbicydów na tę grupę chwastów. Natomiast bez wątpienia na większości plantacji istotny problem stanowią gatunki dwuliścienne roczne, a czasami i wieloletnie.

Do najbardziej uciążliwych gatunków należą: chaber bławatek, mak polny, przytulia czepna, tzw. chwasty rumianowate, dymnica pospolita, bodziszek drobny oraz fiołki. Część z wyżej wymienionych chwastów, np. chaber bławatek, mak polny czy przytulia czepna, to gatunki zimujące. Jest to bardzo istotna informacja, gdyż ich nieprawidłowe lub nieskuteczne zwalczanie w okresie jesiennym może skutkować tym, że trzeba będzie powtórzyć zabieg herbicydowy wczesną wiosną. Nie zawsze jest to możliwe (niesprzyjające warunki wilgotnościowo-termiczne), a z ekonomicznego punktu widzenia nieefektywne czy wręcz nieuzasadnione. Dlatego najlepiej zastosować zabieg herbicydowy w okresie jesiennym, odpowiednio dobranymi do składu gatunkowego chwastów preparatami jedno-, dwu-, trójskładnikowymi czy nawet czteroskładnikowymi.

Plantatorzy mają do dyspozycji kilka rozwiązań, które skutecznie eliminują w początkowym okresie wzrostu uciążliwe chwasty dwuliścienne. Poniżej kilka przykładów takich s.cz. herbicydów.

Chwasty dwuliścienne i niektóre jednoliścienne

Najczęściej spotykane zachwaszczenie plantacji rzepaku ozimego składa się z gatunków jednoliściennych (przeważnie jednego, rzadziej z dwóch) oraz z całej gamy dwuliściennych (od kilku do kilkunastu gatunków). Dlatego najczęściej stosowane są herbicydy zawierające s.cz. (jedną, dwie lub trzy), które mają szerokie spektrum działania, ograniczające za jednym razem zarówno gatunki jedno-, jak i dwuliścienne. Poniżej kilka przykładów takich s.cz. herbicydów.

×