Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Susza lub deszcze nawalne - Polska podzielona

Autor:

Dodano:

Praktycznie nie ma regionu w Polsce, w którym byłoby optymalnie. W niektórych regionach panuje długotrwała susza, a w innych notuje się nadmiar opadów, zwłaszcza o charakterze nawalnym.

W siódmym okresie raportowania IUNG -PIB stwierdza wystąpienie suszy na obszarze 15 województw. Jedynie w Małopolsce w żadnej gminie nie zanotowano poważnego deficytu wody. Jak czytamy w raporcie siódmym średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -88 mm. W obecnym sześciodekadowym okresie wartość KBW uległa zwiększeniu o 14 mm w stosunku do poprzedniego okresu (11 V-10 VII).

Gdzie susza najbardziej daje się we znaki?

Największy deficyt wody notowany był w dalszym ciągu na obszarze: Równiny Białogardzkiej, środkowej części Wybrzeża Słowińskiego, na Pojezierzu Kaszubskim, Żuławach Wiślanych, we wschodniej części Kotliny Gorzowskiej, środkowej części Pojezierza Wielkopolskiego oraz wschodniej części Niziny Wielkopolskiej, w południowej części Polesia Wołyńskiego, w północnej części Wyżyny Wołyńskiej i na Płaskowyżu Rybnickim od -160 do -209 mm. Mniejsze niedobry wody notowano na Wyżynie Przedborskiej, Pojezierzu Południowopomorskim, w zachodniej części Wzniesień Południowomazowieckich, na Pojezierzu Ełckim, Polesiu Lubelskim oraz na Nizinie Śląskiej od -120 do -159 mm. Na pozostałym terytorium kraju niedobory wody były mniejsze od -50 mm do -119 mm.

W jakich uprawach zanotowano suszę?

Suszę notowano w uprawach kukurydzy na ziarno oraz na kiszonkę. Notowano ją w 497 gminach (20,06% gmin Polski). Stwierdzono ją również w zbożach jarych w 201 gminach (8,11% gmin Polski) oraz ozimych w 84 gminach (3,39% gmin Polski). Suszę rolniczą odnotowano także w uprawach roślin strączkowych. Notowano ją w 265 gminach (10,7% gmin Polski). Jest ona także potwierdzona w niektórych gminach w takich uprawach jak: warzywa gruntowe, tytoń, chmiel, drzewa owocowe, truskawki.

Gdzie były największe opady?

Opady w lipcu najczęściej miały charakter punktowy. W drugiej dekadzie lipca najwyższe opady stwierdzono w środkowej części Pogórza Zachodniobeskidzkiego i w zachodniej części Niziny Mazowieckiej (powyżej 75 mm). Najniższe opady poniżej 25 mm notowano na Wyżynie Lubelskiej, Polesiu, na Nizinie Południowopodlaskiej, Nizinie Śląskiej, na Pojezierzu Mazurskim, Pobrzeżach, Pojezierzu Pomorskim, w centralnej części Pojezierza Wielkopolskiego oraz na Ziemi Lubuskiej. W pozostałej części kraju opady wynosiły od 25 do 75 mm.

Jak podaje IUNG -PIB w Puławach zdecydowanie największe niedobory wody odnotowano w województwie pomorskim i zachodniopomorskim w którym susza wystąpiła w 11 uprawach. Nieco mniejsza susza wystąpiła w woj. mazowieckim, wielkopolskim, w których stwierdzono ją w 8-7 uprawach. Suszę stwierdzono także w województwie łódzkim, kujawsko-pomorskim, lubelskim i śląskim dla 6 upraw. Natomiast w województwach: lubuskim, opolskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim dolnośląskim oraz podkarpackim notowano niedobory wody, w których stwierdzono suszę dla pięciu upraw. W województwie podlaskim stwierdzono suszę w trzech uprawach. W tym okresie sześciodekadowym nie stwierdzono suszy rolniczej w woj. małopolskim.

×