Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Giełdy krajowe: Mała podaż zboża z nowych zbiorów, a jakość mizerna

Autor:

Dodano:

Jak mówi Andrzej Bąk, analityk rynku zbóż z Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A., w portach nie skupowano już zbóż ze starych zbiorów poza kukurydzą. Prowadzono za to kontraktację zbóż z nowych zbiorów. W skupie i portach ceny wzrosły. Na WGT S.A. były oferty sprzedaży zbóż z nowych zbiorów i kukurydzy ze starych.

Miesiąc temu zbiory postrzegano jako opóźnione, ale zboża nadrobiły opóźnienie. Niestety, z jakością i wielkością ziarna jest gorzej, w związku z tym należy spodziewać się też mniejszych plonów – dodaje analityk WGT S.A.

W portach trwała kontraktacja zbóż z nowych zbiorów z dostawą sierpień-wrzesień lub październik-grudzień dla kukurydzy.

W skupach nastąpił wzrost cen wszystkich zbóż z wyjątkiem jęczmienia i kukurydzy ze starych zbiorów.

Notowano następujące ceny transakcyjne na zboża z nowych zbiorów:

Na WGT S.A. były oferty sprzedaży zbóż z nowych zbiorów i kukurydzy ze starych zbiorów.  Jednak wielu gatunków zbóż nie było w ofercie sprzedaży. Nieco więcej było kupujących niż sprzedających.

Odnotowano następujące ceny:

Według Zbigniewa Soleckiego z Giełdy Rolpetrol, na rynku pojawia się już coraz więcej jęczmienia ozimego i jarego. Choć ofert sprzedaży z tegorocznych zbiorów jest na razie stosunkowo niedużo. Pozostałe zboża krajowe są tylko sporadycznie zgłaszane do sprzedaży.

Pszenica z importu pochodząca z Czech, Słowacji i Węgier pozostawia wiele do życzenia: jest zbyt wilgotna, ma niską zawartość białka lub drobne ziarna. Sugeruje to, że w tym roku w Polsce może być stosunkowo mało zbóż, o jakości konsumpcyjnej, a znacznie więcej o paszowej.

Ceny zbóż ze nowych zbiorów były następujące:

Kukurydza ze starych zbiorów z magazynu kosztowała 960-970 zł/t

×