Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Mazowieckie: Ponad 350 tys. świń w obszarach zapowietrzonym i zagrożonym

Autor:

Dodano:

Po wystąpieniu ognisk ASF w północnej części Mazowsza, ponad 370 stad świń znalazło się w obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym. Na razie nie znamy źródła zakażenia, niemniej Inspekcja Weterynaryjna wskazuje na braki w zakresie bioasekuracji stad.

Ogniska ASF w północnej części województwa mazowieckiego potwierdzone odpowiednio 12 lipca (pow. żuromiński) i 20 lipca (powiat mławski)zebrały ze sobą spore żniwo. W ich bezpośrednim następstwie padło, lub zostało ubitych  ponad 3 tys. świń. To jednak nie koniec strat wywołanych chorobą. Jak udało nam się ustalić w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii, w przypadku pierwszego z ognisk dokonano również prewencyjnego uboju stad świń znajdujących się w promieniu 1 km od ogniska ASF. W konsekwencji uśpiono blisko 900 kolejnych zwierząt.

To nie jedyne straty związane z wystąpieniem wspomnianych ognisk. Jak informuje nas WIW, w skład obszaru zapowietrzonego i zagrożonego wyznaczonych wokół obu ognisk włączono odpowiednio 327 i 45 stad świń utrzymujące łącznie ponad 350 tys. zwierząt. Producenci z tych rejonów muszą liczyć się z czasową blokadą stad.

Trudno też przemilczeć fakt, że niemal cały powiat żuromiński i mławski włączone zostały w skład strefy czerwonej. Nie znamy dokładnie liczby stad, ani zwierząt jakie objęte zostały ograniczeniami, biorąc jednak pod uwagę fakt że w obu powiatach utrzymywanych jest ponad 560 tys. zwierząt (504 tys. w żuromińskim i blisko 60 tys. w mławskim), a łączna liczba stad świń w obu regionach wynosi ponad 770 widać, że skala problemu jest ogromna.

 

Na ten moment Inspekcja Weterynaryjna nie jest w stanie odpowiedzieć w jaki sposób wirus przedostał się na obie fermy, wskazuje jednak na braki związane z bioasekuracją budynków.

×