Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Ponad 10t/ha - plonowanie jęczmienia ozimego wg PDO 2021

Autor:

Dodano:

Najlepiej plonującą odmianą jęczmienia ozimego w badaniach PDO w roku 2021 była odmiana SU Midnight. Osiągnęła ona plon rzędu 107 proc. (zarówno na poziomie a1 oraz a2), co daje odpowiednio plony: 94,59 oraz 109,46 dt/ha. Jak plonowały pozostałe odmiany?

To wyniki tylko nieco słabszy od tego uzyskanego w roku ubiegłym (tabele poniżej). 

Jak podaje COBORU informacja zawiera wyniki plonowania wszystkich odmian zarejestrowanych wg stanu na dzień 1 sierpnia 2021 roku, z wyjątkiem odmian, które nie były badane w trzech ostatnich latach.  Średnie krajowe wyniki plonu ziarna w roku 2021 podano na tle dwóch poprzednich lat.

Dodatkowo podano ocenę zimotrwałości. Tu różnice nie są duże od 4,5 do 5,5 stopni w skali 9 stopniowej, gdzie 9 – zimotrwałość bardzo duża, 5 – średnia, 1 – bardzo mała. Należy tu jednak zaznaczyć, że oceny te są nieporównywalne z odmianami pszenicy i pszenżyta. 

W tabelach odmiany uszeregowano wg malejącego plonu ziarna na przeciętnym poziomie agrotechniki (a1) w roku 2021 lub w latach 2020 i 2019 w obrębie wydzielonych grup. 

Wyniki z roku 2021 pochodzą wprawdzie z wszystkich doświadczeń, lecz nie są jeszcze w pełni zweryfikowane i mogą ulec niewielkiej zmianie. 

LOZ - Listy Odmian Zalecanych

Wybierając odmianę do siewu warto także przeanalizować Listy Odmian Zalecanych (LOZ) ustalanych dla poszczególnych regionów, również przez COBORU. Sprawdź jakie odmiany jęczmienia ozimego na 2021 rekomendowane są do siewu w obrębie Twojego województwa.

×