Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Pieniądze na mleczarnie popłyną z budżetu?

Autor:

Dodano:

Ile i jakich wniosków złożono w ramach "wsparcia dla poszkodowanych producentów mleka i dla rolników posiadających niewpłaconą część udziałów w spółdzielniach"? Tego wciąż nie wiadomo.

Do 15 sierpnia trwał w ARiMR nabór wniosków o zapłatę z budżetu państwa za mleko odebrane i nieopłacone w latach 2019-2020 przez upadłe spółdzielnie, a także na uzupełnienie niezapłaconych przez rolników udziałów w spółdzielniach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych.

Więcej:

Alleluja, ratują wszystkie spółdzielnie i wszystkich ograbionych rolników! (dodana aktualizacja)

 

Pieniądze czekają?

Jak podaje ARiMR, zgodnie ze stanem na 20 sierpnia 2021 roku wpłynęło 785 wniosków o udzielenie pomocy finansowej producentowi rolnemu, który w 2019 r. lub 2020 r. co najmniej raz nie otrzymał zapłaty za sprzedane mleko od podmiotu, któremu to mleko zostało sprzedane, w związku z wydaniem postanowienia o ogłoszeniu upadłości wobec tego podmiotu. Agencja otrzymała też 886 wniosków o udzielenie pomocy finansowej producentowi rolnemu na sfinansowanie niewpłaconej części udziałów w spółdzielniach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych.

To wszystko, co tydzień po zakończeniu trwającego dwa tygodnie naboru agencja wie o jego skutkach.

„W związku z trwającym procesem wprowadzania wniosków do systemu informatycznego ARiMR nie dysponuje na tym etapie” innymi danymi, o które pytaliśmy, tj.

- ile i na jaką kwotę zapłaty za mleko i tytułem uzupełnienia udziałów

- na rzecz ilu i których spółdzielni zalegających z zapłatą i mających nieuzupełnione udziały

dotyczą złożone wnioski o pomoc.

Obie formy pomocy mogą być udzielone – zgodnie z rozporządzeniem - tylko w 2021 roku. Producent rolny, który złożył wniosek o przyznanie pomocy na uzupełnienie udziałów, musi dostarczyć do 15 października 2021 r. dokumenty potwierdzające wpłatę niewpłaconej części udziałów w spółdzielni prowadzącej działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych i wysokość tej wpłaty do biura powiatowego Agencji, którego kierownik wydał decyzję o przyznaniu tej pomocy.

Należy się więc spodziewać szybkiego udzielenia pomocy, agencja nie ma czasu na wydłużanie etapu „wprowadzania wniosków do systemu”.

Czekamy na pełną informację o wnioskach złożonych w ramach tej nietypowej pomocy. Rolnicy na przygotowanie wniosków mieli dwa tygodnie - i to liczone natychmiast od ogłoszeniu rozporządzenia - a ile czasu potrzebuje agencja na wciągnięcie do rejestru niespełna 1700 wniosków? Zobaczymy.

 

Skąd pieniądze?

Jak zapowiedziano w projekcie rozporządzenia, na pomoc dla producentów mleka, którzy w związku z upadłością podmiotów nabywających mleko w latach 2019 i 2020 nie otrzymali zapłaty za sprzedane mleko, zaplanowano środki w wysokości 10 mln zł. Natomiast na sfinansowanie wpłaty niewpłaconej części udziałów w spółdzielniach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych, zaplanowano środki w wysokości 20 mln zł.

Jednocześnie w projekcie przewidziano, że w przypadku gdy ze złożonych wniosków będzie wynikać, że zapotrzebowanie na pomoc przekracza łącznie kwotę odpowiednio 10 mln zł lub 20 mln zł, wysokość pomocy będzie obliczana z uwzględnieniem współczynnika korygującego.

Pomoc ma zostać sfinansowana w ramach środków przewidzianych w planie finansowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na pomoc dla podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół oraz pomoc w formie pożyczki na sfinansowanie zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej.

Obie formy pomocy będą udzielone w ramach limitów de minimis.

×