Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Agencja Nasienna w sprawie kontroli materiału siewnego

Autor:

Dodano:

Domagamy się od rolników informacji wyłącznie w odniesieniu do odmian roślin chronionych na szczeblu wspólnotowym – odpowiada na zarzuty ze strony KRIR Agencja Nasienna.

W lipcu br. Zarząd KRIR wezwał Agencję Nasienną do „niezwłocznego zaprzestania naruszeń i wyjaśnienia zaistniałej sytuacji”. Chodziło o skargi od rolników, twierdzących iż Agencja Nasienna łamie przepisy ustawy o ochronie prawnej odmian, domagając się od rolników informacji o wykorzystaniu materiału siewnego objętego ochroną krajową.

Jak zauważył rolniczy samorząd, obowiązek taki „został wyeliminowany z krajowego porządku prawnego z dniem 7 lipca 2017 r., tj. z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2017 r. poz. 1238)”. Na mocy nowelizacji usunięto z obrotu prawnego art. 23a ustawy o ochronie prawnej odmian roślin, który do dnia 7 lipca 2017 r. stanowił podstawę do żądania od rolników takich informacji.

W piśmie z dnia 24 sierpnia 2021 r., Agencja Nasienna Sp. z o.o. przyznaje, że: „konkretna odmiana rośliny może być chroniona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo prawem krajowym (ustawą z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin), albo prawem wspólnotowym (Rozporządzeniem Rady (WE) nr 2100/94 z dnia 27 lipca 1994 r. w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin oraz jego przepisami wykonawczymi). Nigdy jednak dana, konkretna odmiana rośliny nie może być chroniona jednocześnie obydwoma ww. grupami przepisów.”

Agencja przyznaje również, iż: „Na skutek nowelizacji ustawy o ochronie prawnej odmian roślin, która miała miejsce w dniu 8.06.2017 r., hodowcy (oraz ich organizacje) pozbawieni zostali możliwości występowania do posiadaczy gruntów rolnych z wnioskami o udzielenie informacji w zakresie odstępstwa rolnego dotyczącego odmian roślin chronionych wyłącznym prawem na szczeblu krajowym. Nie utracili jednak tego uprawnienia w stosunku do odmian roślin chronionych na szczeblu wspólnotowym.”

W związku z powyższym Agencja występuje do rolników wyłącznie z wnioskami o udzielenie informacji w zakresie odstępstwa rolnego, odnoszących się do odmian roślin chronionych na szczeblu wspólnotowym – twierdzą przedstawiciele Agencji Nasiennej w przesłanych do KRIR wyjasnieniach.

 

×