Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Nowe rozporządzenie MRiRW dotyczące zwalczania ASF

Autor:

Dodano:

W przyszłym tygodniu wchodzi w życie nowe rozporządzenie Ministra Rolnictwa w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem ASF.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2018 r. poz. 290, 328 i 360 oraz z 2019 r. poz. 90 i 1558) traci moc od przyszłego tygodnia. W życie wchodzi za to nowe rozporządzenie szefa resortu z 10 sierpnia br., które utrzymuje zakazy i nakazy dotyczące utrzymywania świń w gospodarstwie i zasady postępowania w razie wystąpienia ASF.

We wprowadzanych regulacjach są jednak pewne nowości, wynikające w głównej mierze z wytycznych Komisji Europejskiej. Kompetencje do wykonywania rozporządzenia Komisji 2021/605/UE, ustanawiającego szczególne środki zwalczania ASF, przekazano Głównemu Lekarzowi Weterynarii.

W rozporządzeniu określono, jak ma wyglądać znak weterynaryjny, o którym mowa w art. 44 rozporządzenia Komisji 2021/605. Chodzi o wzór oznakowania już stosowanego do znakowania mięsa świeżego, mięsa mielonego, mięsa odkostnionego mechanicznie, surowych wyrobów mięsnych i produktów mięsnych uzyskanych ze świń pochodzących z określonych obszarów.

Warto też odnotować, że nowe rozporządzenie reguluje przepisy dotyczące  uboju zwierząt na użytek własny, w gospodarstwach znajdujących się na obszarach objętych restrykcjami w związku z ASF. Wcześniej zasady te regulowało rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010r w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny.

×