Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Za które spółdzielnie długi spłaci budżet państwa?

Autor:

Dodano:

Czy rozporządzenie, zakładające możliwość zapłaty przez budżet państwa zaległych opłat za mleko w upadłych spółdzielniach mleczarskich i uiszczenia udziałów w spółdzielniach działających w przetwórstwie rolniczym, da się zastosować w praktyce i komu pomoże? ARiMR po trzech tygodniach od zakończenia zbierania wniosków opracowała listę spółdzielni, których „dotyczą wnioski”.

Agencja wciąż nie wie, ile wniosków i na jaką kwotę zaległej zapłaty za mleko – i z których spółdzielni - złożono. Doliczyła się tylko, że wnioski złożone o uzupełnienie udziałów opiewają na niemal 22 mln zł.

Do 1 września (informacji udzielono 3 września, tj. po trzech tygodniach od zakończenia zbierania wniosków przez ARiMR, na złożenie których – co wymagało zgromadzenia dokumentacji – rolnicy mieli dwa tygodnie) jest 787 wniosków o zapłatę za mleko i 887 wniosków o zapłatę udziałów.

Jak zapewnia jednak ARiMR, „Weryfikacja wszystkich wniosków wciąż trwa. Decyzje wydawane są na bieżąco. Agencja na bieżąco monitoruje też limit pomocy de minimis.”

Jak podaje ARiMR, „dotychczas złożone wnioski” dotyczą 11 spółdzielni:

1.            Jędrzejowska Spółdzielnia Mleczarska,

2.            JOGO Łódzka Spółdzielnia Mleczarska,

3.            BIELMLEK Spółdzielnia Mleczarska w Bielsku Podlaskim,

4.            Mazowiecka Spółdzielnia Mleczarska "Chorzele",

5.            Okręgowa Mleczarnia Spółdzielcza w Kraśniku,

6.            Okręgowa Spółdzielnia  Mleczarska w Krzepicach,

7.            Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Opolu Lubelskim,

8.            Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Ozorkowie,

9.            OSM Konin,

10.          OSM Mlekpol,

11.          ROTR  Spółdzielnia Mleczarska w Rypinie.

Jak wynika z informacji ARiMR, wszystkie te wnioski dotyczą uzupełnienia udziałów – zatem nie zwrócili się o to członkowie spółdzielni innych niż mleczarskie.

A co z zapłatą za mleko? Nie wiadomo.

Cała odpowiedź udzielona przez ARiMR w załączniku.

 

Składał, kto chciał?

Czy wnioski złożyli ci rolnicy, którzy mogą otrzymać pomoc? Czy może raczej złożyli je ci, którzy wskazują w ten sposób, że pomoc powinna im być udzielona?

Przypomnijmy, że zgodnie z rozporządzeniem, obie przewidziane w nim formy pomocy mają charakter pomocy de minimis.

Za mleko można zapłacić rolnikowi, który w 2019 r. lub w 2020 r. m.in. „nie otrzymał zapłaty za sprzedane mleko od podmiotu, któremu to mleko zostało sprzedane, w związku z wydaniem postanowienia o ogłoszeniu upadłości wobec tego podmiotu”. Uzupełnienie udziałów natomiast to pomoc „na sfinansowanie wpłaty niewpłaconej części udziałów w spółdzielniach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych”.

Co ciekawe, z KRS wynika, że z tych wymienionych przez ARiMR 11 spółdzielni w upadłości są tylko: Bielmlek, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Ozorkowie (od 2 grudnia 2019), ROTR  Spółdzielnia Mleczarska w Rypinie (od 2 października 2018). Zatem można za nie zapłacić za mleko, jeśli spełniono inne niezbędne przesłanki – m.in. zaległość w zapłacie nastąpiła w 2019 i 2020 roku.

Natomiast udziały mogą być uzupełnione w spółdzielniach „prowadzących działalność”, a poza tymi trzema będącymi w upadłości jeszcze kilka (trudno ustalić, które – informacja ARiMR jest niepełna i nieścisła) znajduje się w likwidacji.

„Weryfikacja” wniosków przez ARiMR nie poszła daleko, skoro:

- Mazowiecka Spółdzielnia Mleczarska "Chorzele" to tak naprawdę zapewne Spółdzielnia Mleczarska "Mazowsze”;  

- Okręgowa Mleczarnia Spółdzielcza w Kraśniku to Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Kraśnik;

- Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Opolu Lubelskim nie istnieje, zastąpiła ją KABAKO MILK Spółka z O.O., a może nawet KABAKO GRUPPE SP. Z O.O (31.07.2021 nastąpiło przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej KABAKO MILK SP. Z O.O. na spółkę przejmującą KABAKO GRUPPE SP. Z O.O. w zamian za udziały, które spółka przejmująca przyznaje wspólnikom spółki przejmowanej);

- Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Krzepicach jest w likwidacji od grudnia 2019 roku;

- Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Konin to zapewne Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kole oddział Konin – od lipca 2018 roku OSM Koło przejęło OSM Konin;

- nie wiadomo, czego dotyczy zapis „OSM Mlekpol”, jest 5 podmiotów mających Mlekopl w nazwie, z których Wejherowo i Kluczbork są w likwidacji.

Zatem agencja ma jeszcze sporo pracy do wykonania.

  

Pomoc, dla kogo się zechce?

Przypomnijmy, że do projektowanego rozporządzenia nie sporządzono oceny jego skutków, a MRiRW nie odpowiedziało na nasze pytania tego dotyczące. Od 30 lipca czekamy na odpowiedź na pytania: „ile spółdzielni mleczarskich nie zapłaciło w 2019 i 2020 roku rolnikom za mleko i upadło? W ilu spółdzielniach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych rolnicy nie uzupełnili udziałów? Czy przygotowany projekt: <RM-06110-120-21 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa> dotyczy tylko Bielmleku? Jakie zaległości ma Bielmlek w zapłacie za mleko i ile brakuje tam udziałów (i do jakiej kwoty, czy sądy ustaliły w końcu wysokość udziałów)? Czy państwo spłaci też kredyty, na które MRiRW udzieliło gwarancji? Na jakim etapie są postępowania prokuratorskie wszczęte w związku z tymi gwarancjami?”

Jak podano w rozporządzeniu, na zaległą zapłatę za mleko przewidziano 10 mln zł, a na uzupełnienie udziałów 20 mln zł -  jeśli wnioski przekroczą te kwoty, będą stosowane współczynniki korygujące, stanowiące iloraz kwoty 10 lub 20 mln zł i kwoty równej zapotrzebowaniu na tę pomoc wynikającemu ze złożonych wniosków.

Rolnik może otrzymać maksymalnie 80 proc. zaległej należności za mleko i nie więcej jak 40 tys. zł tytułem nieuzupełnionych udziałów.

Czy otrzyma i czyje długi w ten sposób pokryje budżet państwa?

Aktualne wykorzystanie limitu pomocy de minimis w rolnictwie na dzień 06.09.2021 wynosi 270 418 122,69 euro, co stanowi 91,38%.

W załączniku rozporządzenie Rady Ministrów regulujące udzielanie tej pomocy.

×