Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

UE: Spór o stosowanie rezerwowych antybiotyków w hodowli

Autor:

Dodano:

Zieloni i socjaldemokraci w Parlamencie Europejskim chcą ograniczyć stosowanie rezerwowych antybiotyków w hodowli zwierząt.

Na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w przyszłym tygodniu Zieloni zamierzają odrzucić delegowany akt prawny Komisji Europejskiej, w którym ma zostać wyjaśnione, które antybiotyki są w przyszłości zarezerwowane dla ludzi, a tym samym w dużej mierze wyłączone dla weterynarii.

Zieloni chcą zakazać czterech grup substancji czynnych w hodowli zwierząt gospodarskich, które Światowa Organizacja Zdrowia zaklasyfikowała, jako „antybiotyki rezerwowe”. Są one uważane za ostatnią deskę ratunku w leczeniu, gdy inne antybiotyki już nie działają.

Zdaniem Zielonych, Komisja Europejska dopuszcza w swoim akcie delegowanym zbyt wiele luk prawnych dotyczących stosowania antybiotyków rezerwowych, zwłaszcza w tuczu drobiu i trzody chlewnej. W przypadku odrzucenia aktu prawnego na posiedzeniu plenarnym Komisja Europejska może przedstawić nową propozycję uwzględniającą obawy posłów.

Zieloni jak twierdzą, chcą tylko zabronić prewencyjnego przydzielania rezerwowych antybiotyków wszystkim zwierzętom w stadzie. Indywidualne dawki powinny być nadal możliwe dla zwierząt gospodarskich w przypadku choroby. Według nich grupowe leczenie antybiotykami jest szczególnie niebezpieczne i prowadzi do oporności. Zwłaszcza małe ilości i zbyt małe dawki dla pojedynczych zwierząt podczas grupowego leczenia zapewniały pojawianie się w budynkach inwentarskich odpornych zarazków, które następnie docierały do konsumenta. Niebezpieczne grupowe leczenie antybiotykami nie powinno zastępować błędów w utrzymaniu zwierząt. Prosięta powinny, zatem dłużej otrzymywać mleko matki lub lepiej rozwijać florę jelitową dzięki większej ilości paszy objętościowej.

×