Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

UPEMI apeluje o wsparcie sektora produkcji wieprzowiny

Autor:

Dodano:

Przedstawiciele Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego (UPEMI) zwrócili się do resortu rolnictwa z petycją o pilne działania w celu przeciwdziałania dramatycznej sytuacji na rynku trzody chlewnej w Polsce.

Jak czytamy w petycji wystosowanej przez UPEMI, ostatnie miesiące to czas dramatycznego pogłębiania się kryzysu na rynku trzody chlewnej. W tym czasie z jednej strony odnotowano duży spadek cen żywca, z drugiej zaś gwałtowny wzrost kosztów produkcji. Do tego dochodzi problem ASF - zasięg choroby uległ w ostatnich miesiącach znacznemu rozszerzeniu, kolejne gminy znalazły się w obszarach z ograniczeniami, co z kolei doprowadziło do trudności ze sprzedażą tuczników, oraz znaczącą obniżką cen żywca oferowanych rolnikom ze stref. Do tego dochodzą także ograniczenia zakupu wieprzowiny i produktów wieprzowych wyprodukowanych ze zwierząt pochodzących ze stref, oraz trudności ze sprzedażą wieprzowiny na rynki zewnętrzne. W tym samym czasie do naszego kraju sprowadzane są coraz większe ilości żywca i mięsa za granicy. 

Konsekwencją powyższych zjawisk może być trwała i długotrwała zapaść polskiej produkcji trzody chlewnej. Rolnicy którzy dziś likwidują stada prawdopodobnie w przyszłości nie powrócą już do chowu świń. Tym samym Polska jeszcze bardziej uzależni się od importu wieprzowiny. Będzie to miało negatywne skutki nie tylko dla samych rolników, ale również dla zakładów przetwórczych. 

W kontekście powyższych zagrożeń, UPEMI apeluje o podjęcie nadzwyczajnych działań, które mają zatrzymać zgubny w skutkach proces wygaszania polskiej produkcji trzody chlewnej. Są to:

Podjęcie przez MRiRW oraz inne organy administracji doraźnych, szybkich działań zapobiegawczych łagodzących kryzys na rynku wieprzowiny W Polsce

Opracowanie i wdrożenie przez MRiRW oraz inne organy administracji wieloletniego programu stabilizacji branży wieprzowiny w Polsce poprzez działania:

Poniżej publikujemy pełną treść petycji UPEMI do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

UPEMI prosi również o poparcie dla powyższej petycji. Można ją podpisać tutaj. 

 

×