Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Dlaczego rośnie limit zużycia paliwa do zwrotu akcyzy?

Autor:

Dodano:

Jeśli 110 l/na ha czy 40 l na DJP okaże się za małym limitem zużycia oleju napędowego, limit ten może być zwiększony.

Procedowany aktualnie w Sejmie projekt ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zakłada zwiększenie limitu zużywanego oleju napędowego na 1 ha upraw rolnych ze 100 l do 110 l, a także w przypadku jednej dużej jednostki przeliczeniowej bydła – z 30 l do 40 l.

Więcej o projekcie:

Mechanizm korygujący zwrot akcyzy za paliwo już gotowy

Jak rząd wyliczył takie zużycie oleju napędowego?

- W ostatnich latach wzrosły koszty produkcji rolnej, w tym związane z wykorzystywaniem paliwa – tłumaczył w Sejmie wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik. - Wzrost kosztów produkcji powoduje, że produkcja rolna staje się coraz mniej opłacalna. Z roku na rok wzrasta udział kosztów paliwa w kosztach ogółem produkcji rolnej. Wynika to również z postępu technicznego, np. związanego z hodowlą bydła. Ocenia się, że ma to także związek z technologiami, często ze zwiększoną intensywnością produkcji i dążeniem do uzyskania lepszych wyników ekonomicznych, jak również wzrostem cen paliw na rynku światowym, szczególnie w okresach największego zapotrzebowania na paliwo w rolnictwie, głównie w trakcie wzmożonych prac polowych, szczególnie żniw czy prac jesiennych. Większa liczba zabiegów ochronnych czy specjalistyczne zabiegi wiążą się z zaangażowaniem odpowiedniego sprzętu i automatycznie z większym zużyciem paliwa.

Wiceminister wskazał też na intensyfikację produkcji w małych gospodarstwach oraz gospodarstwach wielkoobszarowych, co wymaga zastosowania nowoczesnych technologii.

- Wzrastające wymagania jakościowe i standardy technologiczne w produkcji zwierzęcej przyczyniają się również do wzrostu zapotrzebowania na nośniki energii do celów grzewczych i oświetlenia czy też w zakresie napędu maszyn i urządzeń - uzasadniał. - Natomiast w przypadku gospodarstw produkujących mleko na dużą skalę w dawce żywieniowej krów duży udział mają pasze wysoko nakładochłonne, takie jak kiszonki, sianokiszonki. Taka technologia żywienia zwierząt ma bezpośredni związek z ponoszeniem większych kosztów paliw w kosztach ogółem utrzymania krów.

Jak zapowiedział Ryszard Bartosik, „jeśli będzie taka potrzeba”, rząd przedstawi kolejny projekt podwyższający rolnikom ten limit.

×