Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Jak w tym roku plonował rzepak jary?

Autor:

Dodano:

Rzepak jary nie miał w tym roku dobrej passy. Choć opady pozwoliły aby wykazał swoje możliwości w plonowaniu, to stały się poważną przeszkodą na etapie dojrzewania łanu oraz zbioru. Jak jednak zaplonował ten gatunek w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO)?

W roku 2021 średni plon nasion wszystkich badanych odmian wyniósł 22,7 dt z ha i był mniejszy w porównaniu do roku 2020 o 0,3 dt z ha, a do roku 2019 mniejszy o 1,7 dt z ha. Plon nasion obliczono przy wilgotności 9%. Wzorzec składający się z 7 odmian populacyjnych zaplonował natomiast w zakresie 21,6 dt/ha. 

Tymczasem producenci tej niszowej uprawy informowali o wielu przeciwnościach i przede wszystkim o problemie ze zbiorem, zwłaszcza w regionach gdzie w sierpniu notowano dużą ilość opadów. 

Które odmiany wypadły w tym zestawieniu najlepiej?

Podobnie jak i w zakresie rzepaku ozimego większym potencjałem plonowania wykazały się odmiany mieszańcowe, choć różnica nie jest taka wyraźna jak przy formie ozimej. Odmian na rynku jest także mniej i są to kreacje zazwyczaj trudniej dostępne. Najwyżej plonujące odmiany to mieszańce:  INV105 , Lakritz, Lavina, Brander oraz Lumen (powyżej 111 proc. wzorca). Z odmian populacyjnych najlepiej w tym sezonie poradziły sobie Gustaw (104 proc. wzorca), Fantom (103 proc.) oraz Karo (101proc.) Szczegółowe wyniki za COBORU podajemy poniższej w tabeli.  Odmiany uszeregowano alfabetycznie w obrębie wydzielonych grup (odmiany populacyjne i mieszańcowe), według malejącego plonu w roku 2021 lub w latach 2020 i 2019. 

Jak podaje COBORU, informacja zawiera wyniki plonu nasion odmian wpisanych do Krajowego rejestru (wg stanu na dzień 1 września 2021 roku), badanych w ramach Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO), a także wyniki plonowania dwóch odmian ze Wspólnotowego katalogu odmian roślin rolniczych (CCA), niewpisanych do Krajowego rejestru, które zostały włączone do doświadczeń PDO na podstawie wyników doświadczeń rozpoznawczych. Średnie wyniki plonu nasion odmian w roku 2021 przedstawiono na tle wyników z dwóch poprzednich lat. W syntezie uwzględniono wyniki z 9 doświadczeń; wyniki plonowania trzech doświadczeń zostały zdyskwalifikowane po zbiorze. Wyniki z roku 2021 mają charakter wstępny. 

×