Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Wzrost cen zbóż na MATIF i spadek za oceanem

Autor:

Dodano:

Wczorajsze notowania kontraktów zbożowych na światowych giełdach zakończyły niejednoznacznie. Podrożały zboża na paryskiej giełdzie i spadły na CBOT

Pszenica w kontrakcie z dostawą w grudniu na MATIF wczoraj podrożała o 0,3 proc. i kosztowała 254,00 euro/t (1173 zł/t). W ujęciu r/r notowania wzrosły o 32,1 proc. Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie listopadowym (obejmującym nowe zbiory) wzrosła wczoraj o 0,8 i wyniosła 226,75 euro/t (1047 zł/t), a przez ostatni rok podniosła się o 33,8 proc.

Pszenica na CBOT w kontrakcie grudniowym potaniała o 2,2 proc. i kosztowała 259,59 USD/t. W ujęciu r/r notowania wzrosły o 28,4 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą we grudniu na giełdzie w Chicago obniżyła się o 1,30 proc. i wyniosła 209,64 USD/t, a przez ostatni rok podniosła się o 45,2 proc.

Pszenica MATIF, kontrakt grudniowy - cena wrosła o 0,30 proc. (254,00 euro/t - 1173 zł/t).
Wykres 1.


Notowania grudniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt grudniowy - cena spadła o 2,18 proc. (259,59 USD/t - 1027 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 5

Kukurydza MATIF, kontrakt listopadowy - cena wzrosła o 0,78 proc. (226,75 euro/t - 1047 zł/t).
Wykres 6


Notowania listopadowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt grudniowy - cena spadła o 1,30 proc. (209,64 USD/t - 815 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 10

×