Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Podano stawki dopłat bezpośrednich za 2021 rok

Autor:

Dodano:

Całkowita pula środków na płatności bezpośrednie za 2021 rok to 15,63 mld złotych, tj. o ok. 108 mln zł więcej niż w 2020 r. - informuje MRiRW.

Ministerstwo Rolnictwa podało do wiadomości projekty rozporządzeń ministra rolnictwa, dotyczące stawek tegorocznych dopłat bezpośrednich.

Kurs euro przyjmowany do wyliczenia dopłat w tym roku to 4.6197 zł.

Więcej: Euro do dopłat po 4.6197 zł

Projektowane stawki dopłat w tym roku wynoszą:

1. Jednolita płatność obszarowa 487,62 zł/ha

2. Płatność za zazielenienie 327,26 zł/ha

3. Płatność dla młodego rolnika 308,59 zł/ha

4. Płatność dodatkowa 184,54 zł/ha

5. Płatność do bydła 336,73 zł/szt.

6. Płatność do krów 426,51 zł/szt.

7. Płatność do owiec 114,47 zł/szt.

8. Płatność do kóz 51,56 zł/szt.

9. Płatność do roślin strączkowych na ziarno 685,70 zł/ha

10. Płatność do roślin pastewnych 457,46 zł/ha

11. Płatność do chmielu 2 087,75 zł/ha

12. Płatność do ziemniaków skrobiowych 1 210,32 zł/ha

13. Płatność do buraków cukrowych 1 547,13 zł/ha

14. Płatność do pomidorów 3 371,12 zł/ha

15. Płatność do truskawek 1 313,93 zł/ha

16. Płatność do lnu 558,70 zł/ha

17. Płatność do konopi włóknistych 198,05 zł/ha

18. Płatność do tytoniu - Virginia 3,18 zł/kg

19. Płatność do tytoniu - pozostały tytoń 2,25 zł/kg

Całkowita kwota przeznaczona na płatności bezpośrednie za 2021 r. to 15,63 mld złotych (o ok. 108 mln zł więcej niż w 2020 r.) - podaje MRiRW.

Zaliczki za dwa tygodnie

Od 18 października mają być płacone w tym roku zaliczki dopłat bezpośrednich, a także płatności obszarowych z PROW i na zalesianie.

Więcej o tegorocznych zaliczkach:

Tegoroczne zaliczki dopłat bezpośrednich to 70 proc. należności

Tegoroczne zaliczki płatności z PROW to 85 proc. należności

Więcej o ubiegłorocznych stawkach płatności bezpośrednich:

Stawki dopłat bezpośrednich wyjątkowo wysokie w tym roku

 

×