Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Odchwaszczanie zbóż od fazy 3 liści

Autor:

Dodano:

Jesień to idealna pora na przeprowadzenie zabiegów herbicydowych w zbożach ozimych. Wykonanie ich w tym terminie pozwala uniknąć przykrych niespodzianek wiosną.

Bogata oferta dostępnych na rynku herbicydów umożliwia wykonanie oprysków w szerokim przedziale czasowym – od kilku dni po siewie aż do ustania jesiennej wegetacji. Decydując się na jesienne odchwaszczanie w późniejszych fazach rozwojowych zbóż (od fazy 3 liści), mamy ułatwiony wybór środka chwastobójczego w porównaniu z terminami wcześniejszymi. Większość chwastów zdążyła już w tym czasie powschodzić, w związku z czym bez problemu można określić ich skład gatunkowy i liczebność na plantacji. Nie musimy więc „w ciemno” wybierać herbicydu, lecz stosownie do stanu zachwaszczenia, co zapewnia wyższą skuteczność zabiegu.

Wykaz herbicydów zalecanych do aplikacji po fazie 3 liści zbóż przedstawiono w tabeli, w której zawarto również terminy stosowania tych środków (niektóre można stosować również przed osiągnięciem tej fazy).

Graminicydy

Na tej liście ważną pozycję zajmują herbicydy zawierające pinoksaden (np. Axial 50 EC, Paxio 50 EC) – substancję hamującą biosyntezę kwasów tłuszczowych. W efekcie następuje zahamowanie wzrostu, następnie przebarwienia na liściach, a na końcu zamieranie chwastów. Pinoksaden zwalcza jedynie gatunki jednoliścienne, w tym miotłę zbożową i wyczyńca polnego. Środki z tą substancją stosuje się od fazy 1. liścia zbóż aż do zakończenia jesiennej wegetacji, przy czym kluczowym czynnikiem jest faza rozwojowa chwastów. Najbardziej wrażliwe są one w fazie od pojawienia się 1. liścia do fazy dziewięciu lub więcej liści. Zabieg można wykonać nawet godzinę przed spodziewanym deszczem, ponieważ herbicyd w tym czasie zdąży wniknąć do wnętrza chwastów i nie ma ryzyka zmycia go z blaszek liściowych. Dawki herbicydów powinny być dostosowane do zwalczanego gatunku – obecność wyczyńca wymaga użycia wyższych dawek niż w przypadku miotły.

Na rynku dostępna jest również fabryczna mieszanina pinoksadenu z klodinafopem (Traxos 50 EC) – substancją o takim samym mechanizmie działania. Decydując się na użycie środków z pinoksadenem lub wymienionej mieszaniny, należy liczyć się z wykonaniem kolejnego oprysku na chwasty dwuliścienne.

Podobnym do pinoksadenu mechanizmem działania odznacza się flufenacet (np. Fluent 500 SC, Sunfire 500 SC). Zwalcza on również wyłącznie gatunki jednoliścienne, jednak najbardziej skuteczny jest w stosunku do chwastów w bardzo wczesnych fazach rozwojowych, tj. w czasie kiełkowania i w fazie od liścieni do pierwszego liścia właściwego. Działaniu tej substancji sprzyja wilgotna pogoda, a zwłaszcza opady deszczu występujące w ciągu 7 dni od oprysku, natomiast w czasie suszy następuje ograniczenie działania. Niektóre środki, tj. Cetnik 500 SC, Cevino 500 SC, Inker 500 SC, w celu jednoczesnego zwalczenia chwastów dwuliściennych można stosować w mieszaninach zbiornikowych z herbicydami Saper 500 SC/Adiunkt 500 SC/Herubin 500 SC lub dodatkowo Galmet 20 SG/Primstar 2 SG/Superherb 20 SG.

Preparaty jednoskładnikowe na chwasty dwuliścienne

Wśród substancji do jesiennego odchwaszczania zbóż długim stażem i dużą popularnością cieszy się diflufenikan (np. Adiunkt 500 SC, Delfin 500 SC), który hamuje biosyntezę karotenoidów. W wyniku jego działania na roślinach pojawiają się odbarwienia (białe, żółte lub różowe plamy), a w konsekwencji następuje ich zamieranie. Diflufenikan jest aktywny w glebie przez ok. 8 tygodni, co chroni plantację przed nowymi wschodami chwastów. Szczególnie przydatny jest na polach zachwaszczonych fiołkiem polnym, ale dobrze sobie radzi również z m.in.: gwiazdnicą pospolitą, przetacznikami, jasnotą purpurową, maruną bezwonną, przytulią czepną, tasznikiem pospolitym.

Chlorotoluron (np. Lentipur Flo 500 500 SC, Tolurex 500 SC) to również substancja z długim stażem, znana z tego, że nadaje się do  oprysków w dość niskich temperaturach. W etykietach herbicydów zawierających chlorotoluron podana jest informacja, że jesienią można go stosować aż do wystąpienia przymrozków. Jednak według „Metodyki integrowanej ochrony pszenicy ozimej i jarej” wydanej przez IOR-PIB (2017) można go stosować nawet, gdy temperatura spada poniżej 0°C (do -3°C) pod warunkiem braku okrywy śnieżnej. Mechanizm działania tej substancji polega na hamowaniu fotosyntezy, w wyniku czego rośliny żółkną, a następnie zamierają. Środki z chlorotoluronem, oprócz miotły zbożowej i wyczyńca polnego, zwalczają szereg chwastów dwuliściennych, m.in.: chabra bławatka, gwiazdnicę pospolitą, jasnotę różową, rumian polny, tasznik pospolity, tobołki polne.

Stosunkowo nowa substancja do odchwaszczania zbóż to halauksyfen metylu (Arylex) zawarty w herbicydzie GF-2573. Należy on do grupy regulatorów wzrostu, powodując deformację, a następnie zamieranie roślin. Środek ten można z powodzeniem stosować już w temperaturze 2°C. Odznacza się szybkim wnikaniem do wnętrza chwastów, w związku z czym deszcz występujący po godzinie od oprysku nie wpływa na skuteczność zabiegu. Chwasty wrażliwe na Arylex to: chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przytulia czepna (w fazie 1-4 cm wysokości), bodziszek drobny, jasnota purpurowa.

Jedyny przedstawiciel jednoskładnikowych herbicydów sulfonylomocznikowych do oprysków po fazie 3 liści to Huzar 05 WG (jodosulfuron metylosodowy). Zwalcza on miotłę zbożową i dość szerokie spektrum dwuliściennych, m.in.: gwiazdnicę pospolitą, jasnotę purpurową, jasnotę różową, krzywoszyj polny, mak polny, marunę bezwonną, przetacznik polny, przytulię czepną, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne. Najlepsze efekty uzyskuje się, gdy środek stosuje się na chwasty w fazie 2-3 liści.

Późną jesienią, aż do fazy 5. rozkrzewienia, można stosować BeFlex 500 SC. Jest to jedyny dostępny na rynku środek zawierający beflubutamid. BeFlex 500 SC skutecznie eliminuje miotłę zbożową oraz niektóre dwuliścienne (gwiazdnica pospolita, fiołek polny, jasnota purpurowa, przetacznik perski, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity). Można go stosować w mieszaninach z herbicydami Lentipur Flo 500 SC lub Boxer 800 EC, co zwiększa zakres zwalczanych gatunków.

Mieszaniny fabryczne

W ofercie herbicydów do późnojesiennego odchwaszczania zbóż znajdują się również środki dwu- lub trójskładnikowe. W większości przypadków są to mieszaniny substancji o odmiennym mechanizmie działania, które uzupełniają się nawzajem. Pozwala to osiągnąć lepsze rezultaty zabiegu, niż kiedy stosuje się herbicydy jednoskładnikowe, a przede wszystkim poszerzyć spektrum zwalczanych gatunków. 

Wśród produktów wieloskładnikowych wiodącą rolę odgrywają mieszaniny diflufenikanu z flufenacetem. W herbicydach składniki te występują w dwóch proporcjach, tj. 1) każdy w ilości 280 g/l (np. Komandos 560 SC); 2) diflufenikan 200 g/l i flufenacet 400 g/l (np. Expert 600 SC). Zakres zwalczanych gatunków podany w etykietach nie jest taki sam dla wszystkich wymienionych w tabeli herbicydów zawierających mieszaninę tych substancji.  Każdy z nich niszczy miotłę zbożową oraz następujące chwasty dwuliścienne: fiołka polnego, gwiazdnicę pospolitą, mak polny, marunę bezwonną, przetaczniki (perski i trójlistkowy), samosiewy rzepaku, tobołki polne i tasznik pospolity. Takie środki, jak Mertil 600 SC i Reliance 600 S.C., można użyć do niszczenia wyczyńca polnego. Z kolei herbicydy oznaczone jako „560 SC” dodatkowo eliminują takie gatunki, jak: chaber bławatek, jasnota purpurowa, niezapominajka polna, przetacznik polny, przytulia czepna, rumian polny, tasznik pospolity, tobołki polne.

Diflufenikan łącznie z chlorotoluronem (Dyplomata 600 SC, Snajper 600 SC, Sheriff 600 SC) zwalcza bodziszka drobnego, dymnicę pospolitą, fiołka polnego, gwiazdnicę pospolitą, jasnotę purpurową i różową, marunę bezwonną, miotłę zbożową, przetacznik polny, przytulię czepną, rumianek pospolity, tasznik pospolity. Nowością na rynku jest mieszanina diflufenikanu z florasulamem – substancją, której mechanizm działania polega na hamowaniu biosyntezy aminokwasów waliny, leucyny i izoleucyny (herbicyd Laserto D 550 SC). 

W herbicydach dwuskładnikowych występuje nowa na krajowym rynku substancja – pikolnafen, która w chwastach wrażliwych powoduje zahamowanie biosyntezy karotenoidów. Wchodzi ona w skład takich środków, jak Pontos (mieszanina z flufenacetem) i Picona (mieszanina z pendimetaliną). Pontos niszczy miotłę zbożową i wyczyniec polny oraz niektóre dwuliścienne, m.in. fiołek polny, mak polny, marunę bezwonną, przytulię czepną, samosiewy rzepaku. Picona zwalcza miotłę zbożową ze średnim efektem, natomiast jest skuteczna w eliminacji chwastów dwuliściennych (oprócz wymienionych wyżej, zwalcza bodziszka drobnego). Oba środki działają najlepiej na młode, kiełkujące chwasty, najpóźniej do fazy 2 liści (Picona) lub 2-3 liści (Pontos).

Dość szerokim spektrum zwalczanych gatunków może poszczycić się herbicyd trójskładnikowy Alister Grande 190 OD (diflufenikan + mezosulfuron metylowy + jodosulfuron metylosodowy). Jest on skuteczny w niszczeniu miotły zbożowej i wyczyńca polnego oraz dwuliściennych (m.in. bodziszka drobnego, fiołka polnego, gwiazdnicy pospolitej, jasnoty purpurowej, maku polnego, maruny bezwonnej, niezapominajki polnej, przetaczników: bluszczykowego, perskiego i polnego, przytulii czepnej, rumiana polnego, samosiewów rzepaku, stulichy psiej, tasznika pospolitego, tobołków polnych).     

×