Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Giełdy krajowe: Zboża nadal drożeją, sprzedający czekają

Autor:

Dodano:

Jak mówi Andrzej Bąk, analityk rynku zbóż z Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A., w portach skupowano zboża i kontraktowano kukurydzę. W skupie i portach ceny wzrosły. Na WGT S.A. dominowali kupujący, można było też zaobserwować niechęć do sprzedaży.

W portach ceny rosły

W portach trwał skup zbóż i kontraktacja kukurydzy.

W skupach też podwyżki

W skupach widoczne były podwyżki, coraz mniej było ofert z dolnych przedziałach cen. Notowano następujące ceny na zboża:

WGT- sprzedający czekają

Na WGT S.A ofert kupna zbóż było 3 razy więcej niż ofert sprzedaży. Sprzedający wyraźnie czekają na dalsze wzrosty cen.

Odnotowano następujące ceny:

Według Zbigniewa Soleckiego z Giełdy Rolpetrol, ceny zbóż nadal rosną, a na rynku nie ma ich pełnego asortymentu. Pszenżyto jest skupowane i eksportowane do krajów Europy Zachodniej. Ceny kukurydzy ze zbiorów 2020 r. spadły, bo prowadzona jest kontraktacja nowych zbiorów. Nie widać, jednak aby wysokie ceny mogły w najbliższym czasie spaść.

Ceny zbóż były następujące:

×