Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Ile w 2021 roku na płatności związane z produkcją?

Autor:

Dodano:

Wielkość dopłat bezpośrednich, trafiających na dobrowolne wsparcie związane z produkcją, zależy od wielkości całej puli przeznaczonej na dopłaty w danym kraju. Roczny pułap krajowy na płatności związane z produkcją za rok 2021 w Polsce wynosi 504 007 tys. euro.

Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2021/1135 z dnia 9 lipca 2021 r. ustalającym na rok 2021 pułapy budżetowe mające zastosowanie do niektórych systemów wsparcia bezpośredniego,  łączna kwota wsparcia związanego z produkcją (razem płatności związane do powierzchni upraw i płatności związane do zwierząt) w kampanii roku 2021 wyniesie 504 007 351 euro, z tej kwoty na płatności związane do powierzchni upraw za 2021 r. przeznaczono 172 220 622 euro.

Stawki płatności związanych z produkcję ustalono, biorąc pod uwagę kopertę finansową na rok 2021 (w euro) i zgłoszone do dopłat hektary i zwierzęta.

Stawki płatności za 2021 rok:

 Podano stawki dopłat bezpośrednich za 2021 rok

A ile na płatności związane z produkcją przeznaczają inne kraje?

Rekordzistką jest Francja – na wsparcie związane z produkcją ma 1 010 466 tys. euro. Hiszpania może przeznaczyć na ten cel 573 817 tys. euro, Włochy - 468 806 tys. euro.

Aby sfinansować wsparcie związane z produkcją, państwa członkowskie mogą zadecydować o wykorzystaniu do 8% ich rocznego pułapu krajowego, a po spełnieniu pewnych warunków, w drodze odstępstwa  mogą podjąć decyzję o wykorzystaniu do 13% rocznego pułapu krajowego. Wielkości procentowe rocznego pułapu krajowego mogą zostać zwiększone o nie więcej 2 punkty procentowe w przypadku tych państw członkowskich, które postanowią wykorzystać co najmniej 2% na wsparcie produkcji roślin wysokobiałkowych. Polska korzysta z tej możliwości.

„Wsparcie związane z produkcją należy przyznawać jedynie w zakresie, który jest niezbędny, aby stworzyć zachętę do utrzymania aktualnych poziomów produkcji w danych sektorach lub regionach” – stanowi rozporządzenie 1307/2013, ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników.

 

 

×