Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Eksport ukraińskiego żyta wzrósł 4-krotnie w I kwartale sezonu 2021/2022

Autor:

Dodano:

Według służby celnej Ukrainy, kraj wyeksportował 42,6 tys. ton żyta za łączną kwotę 12,2 mln dolarów od lipca do września, 24 razy więcej pod względem ilości i 6-krotnie więcej pod względem wartości w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego sezonu.

Polska była głównym importerem ukraińskiego żyta z 18,4 tys. ton, czyli 43 proc. całkowitego eksportu. Turcja sprowadziła 10,9 tys. ton, czyli 26 proc. żyta, którego dostawy wznowiono we wrześniu po dłuższej przerwie (od maja 2009 r.). Litwa nabyła 5,3 tys. ton, czyli 13 proc. żyta.

APK-Inform prognozuje, że eksport żyta z Ukrainy w całym sezonie 2021/2022 wyniesie 75 tys. ton (wzrost 4-krotny), przy wzroście produkcji żyta o 28 proc. do 586,6 tys. ton.

×