Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Senacka komisja za ustawą o ochronie gruntów z poprawkami

Autor:

Dodano:

Senacka komisja rolnictwa poparła ustawę o ochronie gruntów rolnych i leśnych wraz z dwoma poprawkami. Nowe przepisy mają ułatwić prowadzenie pozarolniczej działalności w gospodarstwie rolnym.

Poprawki zostały zgłoszone przez Biuro Legislacyjne i przejęte przez senatora Jerzego Chróścikowskiego, mają one charakter doprecyzowujący.

Autorami znowelizowanej przez Sejm ustawy w połowie października br. jest grupa posłów PiS i Kukiz'15. Zakłada ona, że rolnik chcąc prowadzić we własnym gospodarstwie pozarolniczą działalność nie będzie musiał odrolnić gruntu i wnosić opłat związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji.

Celem nowelizacji jest uproszczenie procedury w zakresie podejmowania lub rozwijania działalności nierolniczej na gruntach rolnych. Obecnie prowadzenie działalności nierolniczej w ramach gospodarstwa rolnego nie jest możliwe bez wcześniejszego przeznaczenia tych gruntów na cele nierolnicze w drodze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub, w przypadku jego braku, w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Podczas prac sejmowych doprecyzowano, że na działalność pozarolniczą można przeznaczyć nie więcej niż 30 proc. całkowitej powierzchni gruntu rolnego pod zabudową zagrodową w danym gospodarstwie i nie więcej niż 0,05 ha.

Ustawa ma wejść w z dniem 1 stycznia 2022 r. 

×