Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Bułgarskie rolnictwo stawia na uprawę zbóż

Autor:

Dodano:

Według aktualnych wyliczeń bułgarskiego urzędu statystycznego (NSI) zdecydowanie ponad połowę całkowitej wartości produkcji rolnej w poprzednim roku kalendarzowym generowały same zboża i rośliny przemysłowe.

W 2020 r. produkcja roślinna osiągnęła wartość 2,68 mld euro, czyli o 7,0 proc. niższą niż w 2019 r. Według statystyków w Sofii, głównym powodem tego był 16-procentowy spadek produkcji w wyniku niższych plonów z powodu uporczywej suszy.

Wartość produkcji zwierzęcej w Bułgarii w 2020 r. roku wyniosła równowartość ponad 1,00 mld euro. Oznacza to wzrost o 2,7 proc. w stosunku do 2019 r. Ceny produktów zwierzęcych, wzrosły średnio o 0,7 proc. W szczególności produkcja zwierząt gospodarskich o wartości 505 mln euro i produktów zwierzęcych o wartości 498 mln euro były prawie takie same jak w 2019 r.

Ogólnie rzecz biorąc, wartość produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz produktów i usług wytwarzanych w bułgarskim rolnictwie spadła w ubiegłym roku o 4,5 proc. do 4,02 mld euro w porównaniu z 2019 r.

×