Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Ankieterzy znów odwiedzą rolnicze gospodarstwa

Autor:

Dodano:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa oraz Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wzorem lat ubiegłych realizuje badanie „Polska Wieś i Rolnictwo” w 2021 r.

Głównym celem tegorocznej edycji badania jest poznanie postaw i opinii mieszkańców wsi oraz miast na temat oceny przemian społeczno-gospodarczych dokonujących się na obszarach wiejskich, jak również w sprawie działań państwa wobec rolnictwa i obszarów wiejskich oraz o instytucjach pracujących na ich rzecz.

Jak informuje ARiMR, w tegorocznej edycji badania „Polska wieś i rolnictwo” wykonanie wywiadów bezpośrednich wśród respondentów zlecono firmie: GRUPA BST Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Badanie będzie wykonywane na losowej próbie respondentów na obszarze całego kraju w okresie od października do listopada 2021 r. Wywiad z ankieterem jest anonimowy i będzie realizowany na podstawie pytań zawartych we wcześniej przygotowanym kwestionariuszu wywiadu.

Rolnicy mogą się więc spodziewać, że ankieter ww. firmy wkrótce odwiedzi ich gospodarstwa.

Ciekawe, czy dane zebrane w tegorocznym badaniu, bardzo będą się różniły od ocen rolników dotyczących sytuacji na polskiej wsi i w rolnictwie w minionych latach. A jakie informacje przyniosły poprzednie edycje badań? Polecamy lekturę:

 

×