Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Czy uda się wyodrębnić prawnie drogi transportu rolniczego?

Autor:

Dodano:

Zdaniem samorządu rolniczego, pierwszeństwo na wiejskich drogach powinny mieć pojazdy rolnicze. Czy uda się zmienić przepisy tak, by uprzywilejować ciągniki względem innych użytkowników takich dróg?

Póki co, KRIR wystąpił pod koniec października do resortu infrastruktury z wnioskiem o wyodrębnienie prawne dróg transportu rolniczego.

- Drogi na obszarach wiejskich, gdzie odbywa się produkcja rolnicza powinny być oznaczone odpowiednią tablicą informacyjną wraz z ograniczeniem prędkości do 40 km/h. Pierwszeństwo na drodze transportu rolniczego powinny mieć zagwarantowane pojazdy rolnicze - uważa KRIR.

Zdaniem samorządu rolniczego, drogi przez wsie, gdzie odbywa się transport rolniczy są zwykle wąskie, zaopatrzone w miejsca do mijania i powinny służyć przede wszystkim rolnikom i te pojazdy powinny być uprzywilejowane względem innych użytkowników takich dróg.

Kwestia obecności ciągników rolniczych na drogach publicznych, wciąż jest problemem w przestrzeni publicznej. Całkiem niedawno farmer.pl pisał o tym, jak o podjęcie wspólnych działań, mających na celu doprowadzenie do zwiększenia maksymalnej dopuszczalnej prędkości ciągników rolniczych na drogach publicznych do 50 km/h zwróciła się do organizacji rolniczych Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych.

Problemem są też często ślady rolniczej działalności na drogach:

Ale podobno jest na to sposób:

 

×