Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Samorządy wiejskie nie sfinansują budowy kanalizacji i wodociągów ze środków Planu Strategicznego

Autor:

Dodano:

„Na ostatniej prostej” pozbawiono samorządy na wsiach środków na inwestycje w infrastrukturę, zapisanych pierwotnie w Planie Strategicznym WPR 2023-2027. Minister Kowalczyk uważa, że były one nic nie znaczące w porównaniu ze środkami płynącymi na wieś z Polskiego Ładu. I że można je spożytkować lepiej.

Wicepremier, minister rolnictwa spotkał się dziś z senatorami Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, aby przedstawić aktualny stan przygotowania projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Poinformował, że dokument jest po dwóch turach konsultacji społecznych, niektóre ze zgłoszonych uwag zostały w nim uwzględnione. Obecnie plan strategiczny został złożony do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, gdyż ocena środowiskowa jest niezbędna, by móc go przedłożyć Komisji Europejskiej. Szef resortu rolnictwa dodał, że ministerstwo ma zamiar dostarczyć go Komisji przed 1 stycznia 2022 r. i raczej nie spodziewa się by KE wniosła do niego istotne zmiany.

- W ostatnich dniach sam naniosłem kilka poprawek w tym dokumencie, biorąc pod uwagę aktualną sytuację, taką, która nie była przewidywana w momencie pierwotnej konstrukcji Planu Strategicznego – przyznał minister Kowalczyk.

Jedną z nich jest kwestia inwestycji infrastrukturalnych w samorządach, typu wodociągi, kanalizacja, drogi. Minister poinformował, że zaplanowane środki na te inwestycje zostały „zdjęte” z Planu Strategicznego bo - jak stwierdził: „one przestały być atrakcyjne w porównaniu do tego, co już poszło z Polskiego Ładu obecnie i pójdzie dalej”.

- Te środki finansowe, które Polski Ład przeznacza na inwestycje w większości trafiły do gmin wiejskich właśnie na infrastrukturę, czyli wodociągi, kanalizację, drogi, a do tego doszła jeszcze subwencja wodno-kanalizacyjna w wysokości 4 mld zł, z tego też powodu te środki zapisane w Planie Strategicznym stały się zupełnie nieistotne. Dlatego w ramach infrastrukturalnych przedsięwzięć pozostajemy tylko przy wsparciu na oczyszczalnie przydomowe, ze względu na to, że tego typu przedsięwzięcia nie są inwestycjami na gruntach gminnych, dlatego nie kwalifikują się do Polskiego Ładu – dodał minister Kowalczyk.

Jak stwierdził, te „uwolnione” środki zostaną przesunięte na inwestycje w gospodarstwach.

Minister zaznaczył też, że postarał się o taką zmianę w Planie Strategicznym, która spowoduje, że średnia płatność dla gospodarstw mniejszych, do 50 ha, niedużo, ale jednak będzie wyższa niż średnia europejska.

 

 

 

×