Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Jakie ekoschematy w projekcie Planu Strategicznego?

Autor:

Dodano:

- Idziemy w stronę bardziej zrównoważonego podejścia do rolnictwa. Straszą nas strategiami „od pola do stołu” i „na rzecz bioróżnorodności”. Mówię specjalnie straszą, bo przywołuje się wysokie procenty ograniczenie stosowania środków ochrony roślin, ograniczenie nawożenia, dramatyczny wzrost powierzchni rolnictwa ekologicznego. Natomiast tego się nie trzeba obawiać, ponieważ są to strategie na poziomie ogólnoeuropejskim, a każdy kraj ma swoją ścieżkę dojścia. Nie każdy jest na tym samym poziomie rozwoju – mówiła podczas konferencji „Regeneratywna rewolucja w rolnictwie” Nina Dobrzyńska z resortu rolnictwa.

Dobrzyńska, dyrektor Departamentu Klimatu i Środowiska z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wygłosiła 16 listopada referat pt. „Zrównoważone rolnictwo w nowej Wspólnej Polityce Rolnej”.

Mówiła w nim, że obawy dotyczące rolnictwa w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, nie są do końca uzasadnione. Obecnie trwają konsultacje odnośnie projektu III wersji Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027. W nich zapisane są cele dotyczące redukcji stosowania środków ochrony roślin, nawożenia i zwiększenia powierzchni gruntów ekologicznych, o których już pisaliśmy na farmer.pl. Artykuły poniżej.

Projekt Planu Strategicznego

Jak zaznaczyła dyrektor, Plan przekazany ma być do końca roku, do Komisji Europejskiej, gdzie w ciągu kilku miesięcy sporządzi ona ocenę środowiskową.

Jak podkreślała, spośród dziewięciu celów szczegółowych przyszłej WPR, trzy dotyczą bezpośrednio środowiska i klimatu. Cel czwarty, który ma wpływać na przyczynianie się do łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej, a także wykorzystanie zrównoważonej energii. Cel piąty, który polega na wspieraniu zrównoważonego rozwoju i wydajnego gospodarowania zasobami naturalnymi, takimi jak woda, gleba i powietrze. I cel szósty – przyczynianie się do ochrony różnorodności.

Co nas czeka? – Lekka zmiana tej architektury. Dopłaty bezpośrednie będą podparte nową warunkowością. Warunkowość to trochę wzajemna zgodność z dużym plusem. Trochę bardziej wyrafinowana. Później mamy eko programy. Są one o tyle ważne, w ramach pierwszego filaru, że one mają wykorzystać 25 proc. koperty płatności bezpośrednich. Będą one dobrowolne – mówiła Dobrzyńska i zaprezentowała slajdy, które wprost podają konkretne rozwiązania.

Ekoschematy

Podała też konkretne przykłady dla ekoschematów. M.in. 1. dotyczący obszarów z roślinami miododajnymi. Mają one dotyczyć, według projektu PS utworzenia obszarów z roślinami miododajnymi przez wysiew mieszanki składającej się z co najmniej dwóch gatunków roślin miododajnych z określonej listy. Poza tym zakaz wypasu i koszenia w terminie do dnia 31 sierpnia, a także zakaz stosowania środków ochrony roślin.

Kolejnym przykładem był 8. ekoschemat dotyczący uproszczonych systemów uprawy. Jego zakres to na gruntach ornych uprawa roślin prowadzona w formie uprawy konserwującej bezorkowej lub uprawy pasowej (strip-till) przy czym: zabiegi uprawowe wykonywane są z odstąpieniem od uprawy płużnej w zespole uprawek pożniwnych i przedsiewnych. A przy zbiorze uprawy pozostawia się na polu całość resztek pożniwnych w formie mulczu.

Nina Dobrzyńska wyjaśniła też szerzej, co oznacza 12. Ekoschemat, gdzie planuje się przeznaczenie 7 proc. powierzchni GO w gospodarstwie na obszary nieprodukcyjne (slajd poniżej).

 

×